Annons

Klart att Hemsö får köpa skoltomt i Norra Borstahusen

Fullmäktige beslutade efter en intensiv debatt på förmiddagen att låta fastighetsbolaget Hemsö köpa mark i Norra Borstahusen av kommunen. På den cirka 14 000 kvadratmeter stora tomten ska bolaget bygga en skola, som man sen har för avsikt att hyra ut till Internationella Engelska Skolan (IES) under 20 år. Detta under förutsättning att friskolan får klarttecken från skolinspektionen att bedriva skolverksamhet i Landskrona.

När kommunfullmäktige samlades klockan 9 i morse saknades ett tiotal tunga och i vanliga fall debattglada ledamöter. Därför deltog inte bland andra riksdagsman Niklas Karlsson (S), utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Erik Raita (M), utbildningsnämndens 2:e vice ordförande Leif Olin (S), Henning Süssner Rubin (V) och Mattias Adolfsson (FP) (till vardags rektor på Västervångskolan) när dagens första och tunga skoldebatt inledde maratonmötet.

Annons
 

Hyran som Internationella Engelska skolan kommer att betala till Hemsö är enligt uppgifter till kommunen cirka 13,5 mnkr. Nuvarande skolpeng kompenserar för 9.300 kronor per elev. Om man antar att samtliga elever som kommer att gå på skolan bor i Landskrona kommer skolpengen enligt nuvarande ersättningsmodell att uppgå till 9.300 x 600 = 5,6 mnkr. Således behöver staden kompensera Internationella Engelska skolan med ett årligt tilläggsbelopp med ytterligare 7,9 mnkr för att Internationella Engelska Skolan ska få täckning för sina hyreskostnader.
Den kritik som riktats från socialdemokraterna, att det i ett fullt utbyggt Norra Borstahusen bör finnas en kommunal grundskola, försvann helt ur dagens debatt.
– En ny skola blir en unik chans för kommunens personal att få vara med om att utveckla framtidens skola, har vid upprepade tillfällen framförts av Leif Olin som det främsta argumentet och att uppdra åt en friskola vore därmed per definition att underkänna den egna kommunala utbildningsorganisationen.

Istället riktade socialdemokraterna in sig på att likvärdighetsprincipen ska gälla för alla. Bland annat upprepade Jonas Esbjörnsson (S) sin fråga om de villkor som nu ges för Internationella Engelska Skolan även kommer att gälla för Landskrona BoIS Fotbollsakademi som aviserat att man vuxit ur sina lokaler.
– Om de vill bygga nytt vid idrottsplatsen, kommer de då få samma ekonomiska förutsättningar som IES då?, undrade han.

– Likvärdighet ska gälla för alla, svarade utbildningsnämndens ordförande Lisa Flint (FP) och ansåg att så redan var fallet och förklarade att det redan idag råder stora skillnader i hyreskostnader mellan olika skolor och gjorde en jämförelse i Häljarp där stadens billigaste hyra Tallskolan, kontra den dyraste Emiliaskolan finns.
– Vi betalar hyrorna fullt ut. Därefter har skolorna exakt samma förutsättningar. Vi betalar lika stor skolpeng per elev till de båda skolorna efter att hyrorna är betalda. Samma förutsättningar ger vi nu till Internationella Engelska Skolan, menade hon.

Just förfarandet att en privat aktör nu bygger åt en friskola var en annan sak som kritiserades och här var såväl S som V frågande inför lagligheten i upplägget.
Något som både Torkild Strandberg (FP) och Stefan Olsson (SD) gick i god för då Hemsö inte behöver ta hänsyn till Lagen om offentlig upphandling.
– De är inte en offentlig aktör, underströk Torkild Strandberg.
– Kommunen säljer dessutom till vem man vill, menade Stefan Olsson.

I och med beslutet kan nu Landskronaborna se fram emot en ny skola till höstterminen 2017, annars får Hemsö betala vite. Fullt utbyggd väntas skolan ta 600 elever i årskurserna F-9. Intill skolan byggs också en kommunal idrottshallen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser