Annons

Niklas Karlsson vill se ett ökat bostadsbyggande

Den gångna helgen har en handfull socialdemokrater från Landskrona varit på S-kongress i Västerås. Inför S-kongressen har Socialdemokraterna i Skåne drivit krav på en offensiv ekonomisk politik för fler jobb. Den skånska kongressdelegationen fick också gehör för flera som man anser viktiga frågor. En stor framgång kom under lördagskvällen då kongressen tog ställning för en ökad investeringstakt i bostäder och infrastruktur.
– Att se över överskottsmålet och ersätta det med ett balansmål, öka investeringarnas andel av BNP och ge AP-fonderna möjlighet till investeringar i infrastruktur och bostäder är viktiga beslut för en ekonomisk politik som kan pressa tillbaka arbetslösheten till EU:s lägsta år 2020, säger tidigare kommunalrådet i Landskrona Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne. 
– Vi hade gärna sett att partiledningen hade varit mer öppna för lånefinansieringar, för att både kunna öka investeringar i bostäder och infrastruktur och samtidigt skjuta till mer resurser till välfärden, säger han och menar att en kraftigt ökad investeringstakt blir ett effektivt redskap mot att få EU:s lägsta arbetslöshet.

Besluten i korthet:
Överskottsmålet ersätts med ett balansmål för att frigöra utrymme för ökade investeringar. Genom att öka investeringarnas andel av BNP kan staten ta ansvar för att få igång ekonomin och skapa fler jobb. AP-fonderna ska också kunna användas mer aktivt för att främja investeringar i bostadsbyggande och i infrastruktur. Investeringstakten i bostadsbyggandet ska öka för att nå målet att bygga minst 250 000 bostäder till år 2020. Därefter ska i genomsnitt 45 000 nya bostäder byggas om året fram till år 2030.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser