Konsert i kyrkan på söndag

På söndag klockan16 anordnar Landskrona Kammarmusikförening en körkonsert i Sofia Albertina kyrka. Det är Lunds Vokalensemble som under sin dirigent Ingemar Månsson sjunger Mässa för två körer av F.Martin samt Figure Humaine av F. Poulenc.
– Det är fritt inträde för medlemmar och undomar under 18 år, övriga 100 kronor, låter Gunvor Erlandsson hälsa.

Till arkivet