Sergio Garay ödmjuk i avskedet

I går stod det klart att efter bara två och ett halvt år på posten tvingades kommunchef Sergio Garay lämna sitt uppdrag.
– Min bedömning är att om de utmaningar som kommunen står inför, skall kunna infrias behövs en annan kompetensprofil än den Sergio Garay besitter, motiverade Torkild Strandberg beslutet utan att närmare gå in på vilken ”kompetens” det är han söker och Sergio Garay valde att hålla en låg profil efter beskedet.
– Som kommunchef har jag högsta ansvaret och fungerar inte mitt samarbete med kommunstyrelsens ordförande så kan det gå så här, påpekade han och hänvisade till att han har ett vd-avtal som ger honom rätt till två årslöner, drygt 1,5 miljoner kronor, i avgångsvederlag.
– Det är det regler som gäller och nu handlar det om att blicka framåt, både för mig och Landskrona kommun, konstaterar han diplomatiskt medan kritiken från socialdemokraterna är hård.
– Först köper man ut en rektor på komvux, nu få kommunchefen gå. Frågan är vem som står näst på tur, undrar oppositionsrådet Niklas Karlsson och varnar för effekterna inom den kommunala organisationen. – Väljer man att köpa ut obekväma tjänstemän med hög integritet så skapar det oro bland de anställda och det är inte vad vi behöver med de utmaningar kommunen står inför. Dessutom ger det hela en bismak av politisk styrning som inte är bra, menar han och konstaterar att det enda den styrande treklövern lyckats med så här långt är att köpa ut obekväma tjänstemän.
– Frågan är hur mycket av kommunala skattemedel man är beredda att satsa för att få en personal av jasägare, avslutar en mycket kritisk Niklas Karlsson.

Sergio Garay tillträdde sin tjänst 2005, efterträdde då Leif Borg som varit kommundirektör i 14 år och fick ansvaret att leda arbetet med den nya organisationen. Han kom närmast från tjänsten som socialchef i Linköping.
– Det var en turbulent period med många svåra utmaningar, men nu känner jag att kommunen är inne i en positiv spiral som det gäller att ta tillvara, förklarar Sergio Garay som började sitt arbete under det gamla s-styret.
Och valrörelsen blev smutsig med många negativa skriverier om Landskrona, så det var tungt, minns han och ett drygt halvår med den nya politiska ledningen slutar alltså med att han får lämna sin tjänst.
– Jag har inga fler kommentarer utan vill nu blicka framåt mot nya uppgifter.

För kommunledningens vidkommande handlar det nu om att avsluta utvärderingen av den nya organisation som Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört och i väntan på en ny kommunchef går kanslichef Stefan Johansson in på tjänsten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet