Annons

Invandrare snabbare i arbete

Försöksverksamhet för att snabbare få ut nyanlända invandrare på arbetsmarknaden har blivit en framgång i Landskrona.
Vi är mycket nöjda och hoppas att det blir en fortsättning när försöksperioden går ut i juni nästa år, berättar arbetsförmedlare Mira Necevska som tillsammans med kollegorna Jenny Persson och Ingegerd Almqvist-Fager ansvarat för projektet i Landskrona som är en av fem utvalda kommuner i Skåne.

Totalt är det tre regioner i landet som deltar i försöksverksamheten, Skåne, Kronoberg och Stockholm.
– Och efter vad vi förstått så har det fungerat bra också i andra kommuner, förklarar Ingegerd Almqvist-Fager och tillägger att det krävs en hel del arbete eftersom det inte handlar om vanlig arbetsförmedling.

Annons
 

– Men det är samtidigt väldigt stimulerande när man ser att det ger resultat.

Enkelt uttryckt handlar det om att kombinera jobbinriktade aktiviteter parallellt med svenskundervisning för nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen kan bland annat erbjuda praktik, yrkeskompetensbedömning och utbildning.
– Tidigare skulle man först läsa svenska för invandrare som nyanlända flykting, nu kombinerar vi det med arbetsplats förlagd praktik och det har fungerat mycket bra, betonar Jenny Persson och tillägger att man nu har 108 personer inskrivna i verksamheten.
– Och det är så många som vi får ha, dessutom finns 15 personer som är på ingång. Så efterfrågan finns.

Deltagarna är inskrivna i tolv månader och resultatet mäts efter 15.
– Dessutom gör Uppsala Universitet en akademisk uppföljning på hela projektet för att mäta de samhällsekonomiska effekterna, understryker Mira Necevska.

Av de nyanlända invandrare som deltagit i projektet har tre gått vidare till reguljär utbildning. Elva har fått fast arbete utan bidrag från arbetsförmedlingen och tolv deltagare går eller har gått på en arbetsmarknadsutbildning.
– Vi märker också på deltagarna att kombinationen av svenska och praktik är något som uppskattas, det tycks vara lättare att lära sig språket den vägen, menar Mira Necevska och berättar samtidigt att fyra deltagare haft någon form av instegsjobb och tre har nystartsjobb.

Verksamheten vänder sig till personer i arbetsför ålder, det vill säga mellan 18 och 64 år och det är obligatoriskt att läsa svenska för invandrare, sfi, på halvtid.
– Insatserna är individanpassade och vi försöker skräddarsy de olika åtgärderna efter personernas önskemål och tidigare erfarenhet. Det gör att insatserna blir tidskrävande, men resultatet förhoppningsvis bra, avslutar Ingegerd Almqvist-Fager och kollegorna nickar instämmande och närmast återstår att se om arbetsmetoden blir permanent när försöksperioden gått ut?

I Skåne är det fem kommuner som deltar i försöksverksamheten, förutom Landskrona även Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad. Verksamheten pågår också i Stockholm och Kronoberg och en utvärdering genomförs av Uppsala Universitet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser