Annons

Lilla julafton för föreningslivet

Något av lilla julafton var det för valda delar av föreningslivet i Landskrona idag när Sparbanksstiftelsen Skåne sammanlagt delade ut hela 636 500 kronor till fem olika projekt vid en ceremoni på Stadshuset.

Halv miljon till BoIS
Störst del av kakan fick Landskrona BoIS som erhöll 500 000 kronor för att skapa Sveriges första, av en idrottsförening drivna fristående grundskola för skolåren 6-9. Där skolans profil skall vara fotboll, idrott och hälsa, genus, integration samt etik och moral.
Det är naturligtvis oerhört glädjande att få detta stöd och samtidigt veta att det finns fler som delar vår tro på att detta kan bli något riktigt bra, säger BoIS sportchef Mats Aronsson.

Annons
 

Skolan är tänkt att sätta i gång hösten 2008 och är ett led i BoIS satsning på en fullskalig Fotbollsakademi. Med den fristående grundskolan vill BoIS skapa ett attraktivt skolalternativ för de flickor och pojkar som vill kombinera en skolutbildning i årskurserna 6-9 av högsta kvalitet med en fotbollsträning.
Full utbyggt är det meningen att skolan ska hysa 100 elever, 25 i varje årskurs.
Går vår ansökan igenom hos skolverket, så är förhoppningen den att starta upp med årskurs 6 och 7 i augusti 2008.

Var skolan kommer att placeras är ännu ej bestämt men önskemålen är tydliga.
– Vi ser helst att den hamnar så nära IP som möjligt, säger Mats Aronsson och berättar att pengarna främst skall användas för att täcka kostnaderna för en projektledare i inledningsfasen, det vill säga den tid som behövs innan eleverna finns på plats.

Övriga som mottog premier var:

Landskrona Kammarmusikförening, 32 000 kronor:
“För utökning av innehållet i Landskrona Kammarmusikförenings konsertprogram genom nya arrangemang av konserter för unga musiker under utbildning.”

Kammarmusikföreningen arrangerar för närvarande sju konserter under året. Under 2006 utvidgades verksamheten genom två konserter för unga musiker under utbildning. I strävan att utveckla arrangemangen för unga musiker har kontakt tagets med programverksamheten vid Musikhögskolan i Malmö för att förbereda samverkande konserter för studenter i instrumentalmusik, sång och komposition. Avsikten är att i slutet av deras utbildning ge möjlighet att öva genomförandet av konserter inför publik. Preliminärt planeras två konserter under hösten 2007 och två under våren 2008 parallellt med Kammarmusikföreningens ordinarie säsongsprogram.

Landskrona Falcons erhåller 37 000 kronor:
“För att kunna starta upp innebandy som kransverksamhet för ungdomar i Häljarp.”

Landskrona Falcons har hittills haft sin verksamhet i innebandy helt koncentrerad till tätorten Landskrona. Då det inte finns någon utbredd ungdomsverksamhet inom innebandy i kommunen utanför Landskrona tätort vill nu Landskrona Falcons sprida innebandyn och ge barn och ungdomar i Häljarp med omnejd chans att ta del av innebandyns fartfyllda värld och stimulera till fysisk aktivitet.

LandskronaKarnevalen får 37 500 kronor:
“För att bidraga till att evenemanget får ekonomiska resurser att hålla hög klass.”

LandskronaKarnevalen är ett fantastiskt bra sätt att locka besökare från när och fjärran till Landskrona och få dem att bilda sig en egen uppfattning om vår fantastiska stad och evenemanget bidrar definitivt till gemenskap och integration.

Ystadsoperans uppsättning av Tosca på Citadellet i Landskrona den 25-27 juli erhåller 30 000 kronor:
“För att satsningen att spela opera på Citadellet kan innebära ett lyft för Landskrona och dess invånare.”

På Citadellet med sin magnifika utformning och fantastiska akustik är borggården i denna 1500-tals fästning som gjord för opera.

Fakta Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen Skåne bildades den 23 september 1991. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att som aktieägare i Swedbank AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta görs genom kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer i Skåne ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Sedan 1995 har Sparbanksstiftelsen Skåne beviljat anslag på över 350 miljoner kronor.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser