Miljönämnden fick avslag i domstol

Miljödomstolen går på länsstyrelsens linje och avslår miljönämndens överklagande gällande inhibering av vitesföreläggande mot en fastighetsägare i Saxtorp. Nämnden ville stoppa hanteringen av avfall med hot om ett vite på 800 000 kronor.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som avvisade miljönämndens beslut vilket innebär att fastighetsägaren kan fortsätta sin verksamhet tills dess att länsstyrelsen fattar det avgörande beslutat, något som kan dra ut på tiden.

Miljödomstolen i Växjö konstaterar att ”det avfall som finns på fastigheten utgörs av byggavfall, såsom tegel, klinker och viss plast” och att det inte handlar om miljöfarliga vätskor eller liknande, som snabbt kan orsaka mark- eller vattenförorening.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet