Annons


Det byggs som aldrig förr i kommunen och det har inneburit att den kommunala infrastrukturen halkat efter. Inte minst vad gäller nya skolor i expansiva kommundelar som Häljarp och Glumslöv.
– Redan för några år sedan hade vi plockat fram tomter för nya skolbyggnader för drygt fyra år sedan, men nu har det visat sig att de är för små, förklarar exploateringschef Anders Folkar som nu lyckats hitta nya tomter i anslutning till idrottsplatserna i såväl Häljarp som Glumslöv.

Men planarbetet drar ut på tiden och det finns också farhågor för överklagande, åtminstone vad gäller Glumslöv.
– Där måste vi dessutom inhämta tillstånd från länsstyrelsen eftersom det handlar om bebyggelse som kan störa en känslig landskapsbild.

Annons
 

Och än värre är det för Ven, där har planerna på en ny skola ny skjutits på framtiden eftersom det planerade bygget ansågs bli för dyrt.

Byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, fp, är långt i från nöjd med situationen och när nämndens arbetsutskott samlas i nästa vecka räknar hon med att få en uppdaterad lägesrapport.
– Det här är inte bra skött och vi har fått ärva problemen av den tidigare regimen. Nu får vi försöka göra det bästa av situationen och för min del kommer jag att göra vad jag kan för att lösa problemet så snabbt det bara går, förklarar Gerd Bernström och tillägger att i framtida planer skall också infrastrukturen vara tillgodosedd.
– Det gäller skolor, men i lika hög utsträckning äldreboende och andra servicefunktioner, menar hon och beklagar att det inte finns några planer på äldreboende i exempelvis Glumslöv.
– Alla vill inte bo i stan när de blir äldre, så den frågan måste vi se över.

För att klara den akuta situationen tvingas barn- och ungdomsnämnden nu att satsa på tillfälliga paviljonger i både Häljarp och Glumslöv och detta till en kostnad runt 4,5 miljoner kronor. Pengar som saknas i budgeten och som förvaltningen nu vill ha av kommunstyrelsen.
– Paviljonger är dyrt, så det är ingen bra lösning, menar Gerd Bernström medan Anders Folkar inte ser det enbart negativt.
– Nej, eftersom barnkullarna varierar så är det lättare att plocka bort paviljonger än att lägga ner hela skolor när kullarna minskar igen, menar han och räknar med att planarbetet nu skall flyta på så att Häljarp och Glumslöv kan få sina skolor senast höstterminen 2009.
– Men det förutsätter att planerna inte överklagas och några sådana garantier kan ingen lämna.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser