Rusta upp fastighetsbeståndet i centrum

Som nyvald ordförande i Landskronahem vill Jac Nepérus, fp, intensifiera arbetet med att rycka upp stadens centrala delar.
– Landskrona är en av få städer jag känner till som det inte är populärt att bo i centrum och den bilden måste vi ändra på, förklarar Jac Nepérus och visar under en kort promenad i centrum på flera fastigheter som ger ett smått ödsligt och lätt förfallet intryck.
– Eftersom Landskronahem är en stor aktör på bostadsmarknaden så är det viktigt att vi också tar vårt ansvar och jag kan tänka mig att sälja delar av beståndet norr om Ringvägen för att få loss pengar till satsningar i centrum, menar han och hänvisar till att bolaget tidigare gjort den här typen av strukturaffärer.
– Vi sålde till Markarydbostäder för att kunna köpa fastigheter på Öster som vi nu rustat upp och det arbetet måste fortsätta.
Dessutom funderar Jac Nepérus på någon form av inventering av fastighetsbeståndet i centrum och ute på Öster, en inventering som skall visa vilken status fastigheterna har.
– Är de för dåliga så får vi fundera på rivning som ett alternativ, menar han och hänvisar till rivningen av Kumlahuset på Norra Infartsgatan där Landskronahem verkställde kommunfullmäktiges rivningsbeslut.
– Där har vi nu frigjort mark som ger möjlighet för modern bebyggelse som förhoppningsvis kan locka nya invånare, poängterar Jac Nepérus som hoppas kunna nå politisk enighet i arbetet eftersom det handlar om att arbeta snabbt och effektivt.
– Nu har handeln i centrum fått en rejäl skjuts framåt och då måste vi hänga med också när det gäller boendet så att det blir populärt att bosätta sig i centrum igen. Det är en stor utmaning, poängterar han och ser gärna att Landskronahem utökar samarbetet med andra bostadsföretag.
– Från vår sida är det viktigt att hitta aktörer som är seriösa och långsiktiga. Vi samarbetade med Svenska Hus i Nyhamn och jag kan tänka mig liknande lösningar när det gäller projekt i centrum.

En annan viktig uppgift är underhållet av bolagets fastigheter, de flesta byggda under det så kallade miljonprogrammet.
– Här handlar det om bland annat renovering av badrum och de allra flesta fastigheterna saknar dessutom hiss, så här finns mycket att göra och för detta krävs kapital, poängterar Jac Nepérus och nyligen sålde Landskronahem ett antal kontorsbyggnader till fastighetsbolaget Kungsleden för strax under 120 miljoner kronor. Pengar som kommer väl till pass för att klara underhållsbehovet. När det gäller frågan om att omvandla hyresrätter till bostadsrätter så står den för dagen inte högt på Jac Nepérus dagordning.
– Jag har inget emot tanken, men det måste finnas en efterfrågan och en strategi för hur arbetat skall utföras, menar han och hoppas att upprustningen av centrum inte skall behöva dröja allt för länge.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Till arkivet