Annons

Riv mindre attraktiva bostäder föreslår Strandberg

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, fp, föreslår rivning av
mindre attraktiva bostäder. Allt med ambitionen att locka nya skattebetalare till kommunen.
– Rivning är en väg att gå, men jag har får dagen inte några konkreta förslag, sa han i samband med en interpellationsdebatt om kommunens
flyktingsmottagande.
I sitt svar på oppositionsrådet Niklas Karlssons, s, interpellation konstaterar Torkild Strandberg att kommunen tappar i skattekraft jämfört med riksgenomsnittet.
– Det sätter fokus på att bostadsproduktionen tydligt måste inriktas på att få en inflyttning av nya skattebetalare och människor med stabila sociala förhållande, poängterade han och konstaterade också att arbetet med att avveckla alternativt omvandla mindre attraktiva bostäder skall påbörjas.
–  Jag får en känsla av att man gör de människor som flytt undan krig, som saknar jobb och vars barn har det svårt i skolan till ansvariga för de sociala problem som finns. Jag tycker att det är ett cyniskt resonemang, poängterade Eva Bergenstråhle och Niklas Karlsson menade att kommunen skulle göra gemensam sak med exempelvis Malmö och Göteborg som vänt sig till regeringen för att få ett ökat ekonomiskt stöd när det gäller flyktingmottagningen.
Dessutom är det ett fåtal kommuner som tar emot väldigt många flyktingar medan andra helt smiter från sitt ansvar. Här måste vi förmå regeringen att handla så att ansvaret fördelas bättre mellan kommunerna.
Torkild Strandberg höll med om att ett litet antal kommuner tagit ett stort ansvar och att han också avvisar integrationsverkets begäran om att Landskrona tar ansvar för 87 introduktionsplatser.
– Dessutom arbetar vi tillsammans med Helsingborg kring ett underlag för en gemensam uppvaktning av regeringen och berörda myndigheter.

Att få människor i arbete var partierna överens om, men vägen till målet
varierade. Niklas Karlsson ville veta hur den styrande Treklövern såg på projektet “Arbete i stället för bidrag” i vilket man under förra mandatperioden satsade runt 17 miljoner kronor för att ge människor en större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
– Projektet måste få fortsätta, menade Niklas Karlsson och hänvisade till att förutom möjligheten till ett riktigt jobb förbättras också människornas livssituation i positiv riktning.
Projektet skall utvärderas och innan dess har jag inga synpunkter, menade Torkild Strandberg och betonade det egna ansvaret för sin livssituation.
– Vi måste tydligt betona att man har ett eget ansvar att utbilda och
försörja sig,
menade han medan man från oppositionen ansåg att egna insatser knappast räcker om man varken kan språk eller känner till  landets kultur.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser