Annons

Utestängda elever tillbaka på GA-skolan

Idag var de 22 eleverna som varit utestängda från Gustav Adolfsskolan tillbaka i sina respektive klasser.
– Märk väl att de inte varit avstängda. De har haft hemutbildning, sade områdeschef Lisbeth Månsson vid en presskonferens på måndagen.

Dagen började med att rektor Patrik Helgesson och områdeschefen samlade de 22 eleverna och gick genom det nya regelverket och konsekvenserna för vad som händer om man bryter mot detta. Efter genomgången fick eleverna gå till sina klassrum.

Annons
 

Förutom de 22 eleverna som nu är tillbaka på GA-skolan så har sex elever i årskurserna sju, åtta och nio placerats på andra skolor i kommunen.
– Vi kan glädjande konstatera att förflyttningen gått bra. Vi har talat med både skolor, elever och föräldrar och alla är positiva. Nu ska de gå på de nya skolorna terminen ut. Hur det blir sedan får vi se, säger Barn- och ungdomsnämndens förvaltningschef Ylva Runnström.

Förutom de nya reglerna har GA-skolan bildat ett team bestående av lärarpersonal som kan ta hand om elever som behöver utbildning i mindre grupper i enstaka ämnen. Man har dessutom bildat en jourgrupp, dit elever som tillfälligt avvisats från klassrummet kommer att få sin tillsyn.

Skolan har dessutom fått 50 000 kronor extra av kommunen för att förändra skolmiljön till det bättre. Allt för att öka trivseln på skolan.

Veckan som gått har varit speciell för de elever som varit i skolan.
– Det har varit ganska många diskussioner om regler, säger rektor Patrik Helgesson och fortsätter.
– Vad är en svordom och när kränker man någon annan, är frågor som varit uppe.

Klart är att skolan verkar göra slag i saken vad gäller att kontakta föräldrar.
– Det rör väl sig om en handfull samtal per klass. Vi har ringt cirka hundra samtal totalt till föräldrar förra veckan. Det visar att vi tar problemen på stort allvar och kommer att göra allt för att stävja det, säger Helgesson.

På frågan om samtliga skolor i kommunen kommer att anamma GA-skolans regelverk svarar förvaltningschef Ylva Runnström avslutande.
– Vi får se. Nästa vecka kommer vi att ha samtal i ämnet och det är inte omöjligt att så blir fallet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser