Annons

Kommunal miljardmiss att sälja Sydkraftaktierna?

Gjorde Landskrona kommun bort sig och förlorade miljarder när Sydkraftsaktierna såldes?
Enligt näringslivstidningen E24 gick de fyra ägarkommunerna, bland dem Landskrona, miste om totalt 48 miljarder kronor i framtida värdestegring när de sålde sina sista krafttillgångar för fem år sedan.

Kraftbolag i Norden har haft en explosiv värdestegring under senare år.
Exempelvis har finländska Fortum, som köpte Birka Energi av Stockholm för 14,5 miljarder kronor, stigit med 500 procent sedan år 2001.
Den genomsnittliga kursökningen för de tre börsnoterade nordiska kraftbolagen, Fortum, Hafsund och Arendals Fossekompani, har i genomsnitt varit 330 procent.
Det betyder att Stockholm, Malmö, Landskrona, Halmstad och Oskarshamn gick miste om enorma belopp, eller 70 miljarder, när de sålde sina krafttillgångar, menar E24.
De fyra sydsvenska kommunerna hade som bekant sina tillgångar i Sydkraft. Tyska Eon började köpa upp aktier där under 1990-talet.

Annons
 

Inga lån inom den skattefinasierade sektorn
Sydkraftsförsäljningen är grunden till den goda ekonomi Landskrona har idag med en dryg miljard på banken. Men vad hade värdet varit i framtiden? Med E24:as sätt att räkna skulle kanske Landskrona kunnat få ut betydligt mer om aktierna behållits tills idag.
– Jag ser det nog hellre som att när kommunen sålde, så gjorde man en otroligt bra affär, säger Per-Mikael Svensson, ekonomichef i Landskrona kommun och förklarar vidare:
Vi gjorde en reavinst på en miljard kronor. Vi kunde lösa alla våra lån. Det 800 miljonerna som blev över omplacerades och är idag åter värda en miljard. Vi har en policy som säger att 60 procent ska placeras i räntebärande papper och 40 procent i aktier. Nyligen hade vår aktieportfölj stigit så att den motsvarade nästan 50 procent. Så därför sålde vi åter av lite. Vår årliga avkastning ligger mellan 10-15 procent.

För trots vad E24 skriver eller att kommunen de facto ligger med bland tio-i-topp av landets kommuner när man tittar på ekonomisk soliditet så väljer ekonomichefen att hålla en ödmjuk framtoning.
Vi tar inga risker med kommunens pengar. Kraftbolagens enorma utveckling de senaste åren är heller inget vi kunde förutspå. Pengarna vi nu har säkrar framtida pensioner, jag uppskattar att 700 miljoner krävs för detta.

Ställer kommunen krav på fondförvaltarna i vilken typ av aktier det ska satsas på.
Ja. Vi har en etisk screening av hela portföljen. Våra olika kapitalförvaltare har sedan olika uppdrag. Hos någon har vi exempelvis enbart svenska aktier.

Avslutningsvis är prognoserna fortsatt gynnsamma för kommunen?
– Vi gör ett kraftigt överskott på den skattefinansierade sidan med uppemot 50 miljoner, säger Per-Mikael Svensson och surfar in på E24 webbplats för att läsa om “miljardblundern”.
Efter ett par minuter ringer han tillbaka till Landskrona Direkt.
– I sammanhanget kanske det bör tilläggas att vi har hela elnätet kvar i kommunens regi, detsamma gäller förövrigt för fjärrvärmenätet. Det är värt en hel del kronor det också.

Läs mer:
5/10 – Ekonomiskt överskott för kommunen

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser