Annons

Ålderdomshemmet i Härslöv rivs?

Ålderdomshemmet i Härslöv kommer att rivas. Det enda som saknas är ett beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att man river byggnaden och säljer tomten till byggföretaget Götenehus AB. Dessa kommer att förbinda sig att uppföra fem villor inom ett år efter att detaljplaneändringen genomförts. Byggföretaget förväntas sätta spaden i marken runt nästa årsskifte.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser