Österleden byggs om för 15 miljoner

Fram tills på fredag finns det fortfarande chans att påverka hur Österleden ska se ut i framtiden. På stadsbiblioteket finns en plan över hur man tänker sig att området kring leden ska se ut, och en låda där allmänheten kan lämna sina förslag. Sedan 15 år tillbaka har tankarna på att förändra Österleden funnits på kommunen och diskuterats i budgetsammanhang. – Det är inte förrän nu som det har funnits pengar för att förverkliga det, säger Curt Jansson, landskapsarkitekt på Tekniska Verken. I mitten på sommaren förra året startades projektet. Från september till november fanns skolbarn med i planeringen av ombyggnationen. Klass 8C på Dammhagsskolan och klass 8D på Gustav Adolfskolan engagerades i arbetet. – De förslag som barnen kom med finns invävda så långt det går i den plan som nu finns på biblioteket. Bland annat ville de att träd skulle planteras och att det skulle byggas en rondell. Men en del saker måste ju experter ta hand om, som till exempel trafikutredningar, säger Jansson. Den nya Österleden ska öka trafiksäkerheten och lugnet genom smalare och färre körfält. Planen är också att ”skapa en attraktiv entré till Landskrona” och förbättra miljön för de människor som bor och rör sig i områdena kring leden. Gång- och cykelvägar med en bredd på tre meter kommer att uppföras och delar av leden kommer att ha träd i på en mittrefug mellan körfälten. Enligt planen ska det också byggas en ny rondell i korsningen Ringvägen och Föreningsgatan. – Planen sitter uppe på biblioteket tills på fredag. Sedan tittar vi på de förslag som kommit in och ser vad vi kan använda. Ombyggnationen planeras ta fart i slutet av sommaren och ska bli färdig under 2007. Den kommer att kosta 15 miljoner kronor.

Till arkivet