Annons

Ett ord grund till konflikt i kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige i måndags diskuterades det dokument som ska ligga till grund för Landskronas framtid. Målet är att de politiska partierna ska ställa sig bakom en och samma framtidsvision. En diskussion om en formulering i dokumentet höll emellertid på att omintetgöra samarbetet mellan partierna.

I dokumentet Landskrona 2000+ framförs en vilja att få till stånd en positiv utveckling i Landskrona. I dokumentet nämns bland annat behov av ett levande centrum, fler invånare, en bra näringslivspolitik och bra utbildning i kommunen.

Annons
 

– Vi behöver gemensamma värden för att Landskrona ska kunna bli bättre, sa kommunalråd Niklas Karlsson.

Torkild Strandberg (fp) ifrågasatte varför vänsterpartiet ville att det skulle stå att arbeten skulle genereras i en ”kunskapsbaserad tjänstesektor”. Han tyckte att ordet ”kunskapsbaserad” kunde utelämnas. Alinda Zimmander svarade med att vänsterpartiet inte tänkte stödja dokumentet om ordet utelämnades. Oppositionsråd Tutti Johansson Falk tyckte att det var ”ynkligt” att vänsterpartisterna inte kunde ge ett argument till varför ordet skulle vara med. Hon föreslog att förslaget skulle avslås. Torkel Strandberg (fp) ansåg att den nya formuleringen exkluderade företag och människor och sa att han var beredd att gå med på Tutti Johansson Falks yrkande. Alinda Zimmander förklarade sen att formuleringen hade med pigdebatten att göra. Tutti Johansson Falk sa att beslut om skattereducering för hushållsnära tjänster skulle fattas i riksdagen.

Sven-Åke Göransson (fp) föreslog att sista delen av meningen skulle strykas helt. Detta var ett förslag som partierna kunde enas om och kommunfullmäktige antog dokument Landskrona 2000+.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser