Annons

Aktioner mot svarttaxi krävs

Hårdare tag mot svarttaxi, han har hört det förr, Roland Donnerhag,
ordförande i styrelsen för Landskrona taxi.
Det har varit mest snack och mycket lite handling. Nu tror jag inget
förrän jag ser konkreta åtgärder,
suckar han och konstaterar att
svarttaxinäringen fortfarande blomstrar i Landskrona.
– Helt ostörda kan man ragga sina kunder på de få krogar som finns kvar i stan och det är inte ofta man ser polisen när bilarna är igång.
Från polisens sida känner man inte igen beskrivningen även om man delar uppfattningen att det är svårt att komma åt svarttaxiverksamheten.
Visst är det ett problem, men samtidigt så tycker vi att det minskat
något,
menar närpolischef Tom Jensen och betonar hur svårt det är att
lagligt komma åt verksamheten.
– Vi har gripit en del, men då har det handlat om andra brott. Några har saknat körkort, andra kört mot enkelriktat och liknande saker.
Nyligen föreslog näringsdepartementets utredare, Anders Engdahl ett antal åtgärder för att komma åt den ekonomiska brottsligheten som följer med svarttaxiverksamheten.
– I samband med svarttaxi sker en omfattande kriminell verksamhet såsom rån, misshandel och våldtäkter. Inom taxinäringen förekommer också en stor ekonomisk brottslighet. Cirka 4 miljarder kronor av omsättningen, 20-25 procent, undanhålls beskattning varje år, säger Anders Engdahl som nu överlämnat sitt slutbetänkande Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen till statsrådet Ulrica Messing.
Anders Karlsson, riksdagsledamot (s) från Landskrona, välkomnar de förslag som utredningen om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen nu lämnat över. Han har själv drivit frågan i Sveriges riksdag under en längre tid.
– Det är en bra utredning, säger Anders Karlsson.
Förslagen ligger i linje med de motioner jag skrivit i riksdagen. Nu tas
det äntligen ett ordentligt grepp kring de problem som finns inom
taxibranschen, det är inte en dag för tidigt.

Lika nöjd är inte riksdagskollegan Torkild Strandberg, fp och ledamot i
riksdagens justitieutskott, som menar att förslagen inte räcker till för att komma åt problemet.
– Utredning är ett steg i rätt riktning. Men förslagen räcker inte. I
Landskrona vet vi att det måste till krafttag mot svarttaxiverksamheten.

Lokala initiativ räcker inte om de inte backas upp av en tuff lagstiftning
och ordentliga polisresurser.
Snacka går ju, men nu efterlyser vi konkreta åtgärder, menar Roland
Donnerhag som gärna sett att man snackade lite med taxifolket också innan lokala förslag presenteras.
– Men vi blir sällan eller aldrig frågade trots att det är vi som ser hur
det går till på fältet.

Senaste exemplet handlar om förslaget att vissa tider stänga av gator i
centrum för att göra det svårare för svarttaxiförarna.
– Det låter sig inte göras så enkelt eftersom det bor mycket folk i centrum som behöver komma till och från sina bostäder. Men vi skall titta på förslaget och se vad som kan göras, menar Tom Jensen som själv sitter med i BRÅ, Brottsförebyggande rådet, som ligger bakom idén.

Fakta
Enligt de nya förslagen skall det vara möjligt att straffa personer som
utfört en enda körning med svarttaxi. Myndigheterna skall samarbeta bättre och kravet på ett särskilt körprov för dem som vill köra taxi återinförs.

Annons
 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser