Annons

Landskronahem vill bygga bostadsrätter

För att minska antalet hyreslägenheter vill Landskronahem omvandla
hyresrätter på Bredgatan till bostadsrätter och dessutom bygga nya
bostadsrätter på Emaljgatan. Totalt handlar det om dryga hundratalet nya bostadsrätter.
– Det är välkänt att bostadsmarknaden i Landskrona består av ett stort antal hyreslägenhet och det finns en politisk ambition att jämna ut beståndet mellan olika bostadsformer, förklarar Landskronahems vd Göran Jingborg som nu vill bilda ett gemensamt bolag, Bostadsutveckling i Landskrona AB, tillsammans med HFAB Byggservice i Helsingborg, ett bolag som knoppades av från Helsingborgshem för knappa tiotalet år sedan.
– Fördelarna med att bilda ett gemensamt bolag är att vi blir starkare
tillsammans och kan dra nytta av varandras olika kompetenser,
menar Göran Jingborg och hänvisar till det samarbete Landskronahem har med Svenska hus i Nyhamnshus som färdigställer 45 nya lägenheter i Nyhamn.
Det nya bolaget skall ha som ändamål att förädla och utveckla
bostadsmarknaden i Landskrona genom att bygga om äldre hus och bygga nya med inriktning på bostadsrätter.
Landskronahem har sedan några år tillbaka engagerat sig i centrum och där köpt upp ett flertal fastigheter, bland dem fastigheter på Bredgatan. Nu är meningen att fastigheterna skall genomgå en omfattande renovering och därefter omvandlas till bostadsrätter. Totalt handlar det om 35 lägenheter.
Men innan Landskronahem kan gå vidare med sina planer måste man få ett godkännande från ägarna, Landskrona kommun.
Som jag ser det skall det inte vara några problem eftersom det här ligger i linje med den politiska vilja som finns i kommunen. Men vi vill gärna ha ett snabbt beslut eftersom vi vill söka hissbidrag för ombyggnaden före årsskiftet, betonar Göran Jingborg.
Mellan gymnasieskolan och Landskronahems fastigheter utmed Emaljgatan ligger en obebyggd tomt som nu kan komma att bebyggas med nya bostadsrätter i både hus med flera våningar som marklägenheter.
– Med tanke på närheten till både järnväg och motorväg så är området perfekt sett ur pendlingssynpunkt och dessutom är bostadssituationen besvärlig i våra grannkommuner, poängterar Göran Jingborg.
Vad gäller hyresgästerna på Bredgatan så har Landskronahem inte hyrt ut lägenheterna när hyresgästerna flyttat och några problem att hitta nya lägenheter åt återstående hyresgäster tror inte Göran Jingborg att det skall bli.
Nej, de flesta har redan nya lägenheter och vi kommer att erbjuda de som berörs andra lägenheter, förklarar han och ser arbetet på Bredgatan som en fortsättning av den sanering som Landskronahem påbörjat.
– Intresset för bostadsrätter är stort och som jag ser det är den här
satsningen ett led i rätt riktning.

Landskronahem har överlämnat sin framställan till kommunstyrelsen, som inte har något emot att Landskronahem går vidare med förslaget. Dessutom skall ett förslag till bolagsordning presenteras innan beslut kan fattas.

Fakta
AB Landskronahem är det största bostadsföretaget inom Landskrona kommun. Bolaget äger och förvaltar ca 4000 lägenheter. De flesta i centralorten men också i Glumslöv och Asmundtorp. Bolaget ägs av Landskrona kommun.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser