Annons

BGK Linjen har fått projektmedel ur Handslaget

Bangolfklubben Linjen kommer genomföra olika aktiviteter under inomhussäsongen för att rekrytera fler ungdomar. Föreningen kommer framför allt att arbeta med två av målen i det så kallade Handslaget; samarbete med skolorna samt flickors idrottande.
– Det är oerhört glädjande att Svenska Bangolfförbundet har beviljat oss medel ur Handslaget för att genomföra denna satsning, kommenterar föreningens sekreterare Andreas Feuk.

Handslaget är en satsning från regeringen som ger idrottsrörelsen 1 miljard kronor fördelat över fyra år. Projektmedel kan beviljas för satsningar inom följande fem områden: öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger samt intensifiera samarbetet med skolan.
Klubbens mål med projektet är bland annat att minst 2 000 ungdomar får chansen att prova på bangolfsporten genom skolan eller andra aktiviteter. Projektet ska slutredovisas i juni nästa år.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser