Annons

Största markköpet någonsin

Med en förkrossande majoritet, 35 mot 16, röstade kommunfullmäktige för Landskronas största markköp genom tiderna. Beslutet innebär att kommunen köper omkring 423 hektar mark av Svalöf Weibull för 95 miljoner kronor.
– Ett strategiskt viktigt köp för kommunens framtid. Nu kommer kommande generationer att kunna styra över kommunens utbyggnad och det känns verkligen skönt, summerade kommunalrådet Niklas Karlsson, s, efter den två och en halv timme långa och stundtals infekterade debatten som föregick beslutet
I samband med omröstningen visade det borgerliga blocket upp en djupt
splittrad fasad när hela åtta av tio tjänstgörande moderater röstade för
markköpet mot endast två emot, Leif Thorsell och Cecilia Brorsson.
– Detta är en chans som en hel generation politiker före oss sökt men inte fått, Weibulls mark har tidigare blockerat kommunens utbyggnadsplaner. Låt oss nu göra något bra av detta och tillsammans skapa ett riktigt attraktivt Landskrona, vädjade Jan Nimmermark, m, men på det örat lyssnade inte Torkild Strandberg, fp, som istället frågade sig vad kommunen skulle med mark som motsvarade 600 fotbollsplaner till.
– Senast kommunen planerade för ett så storskaligt projekt var vid skapandet av Norrestad, menade Torkild Strandberg som istället ansåg att privata initiativ skulle få tillfälle att köpa marken.
– Då kan vi istället köpa mark när vi behöver, menade han och fick direkt svar på tal av Lars Svensson, s.
– Jag vill bara påpeka att det var kravet från näringslivet i form av
Öresundsvarvet som drev fram mycket av vad som byggdes i Norrestad och med facit i hand så hade vi kanske gjort annorlunda,
påpekade Lars Svensson.
Medan moderaterna var splittrade så visade folkpartiet upp en enig front och röstade tillsammans med Sverigedemokraterna, ende miljöpartisten och två moderater mot det historiska markköpet.
Om frågan hade handlagts bättre så hade mitt ställningstagande kanske varit annorlunda, men här har socialdemokraterna kört sitt eget lopp, konstaterade Leif Thorsell medan Ylva Nordberg, kd, konstaterade att det var ett bra förslag.
Nu visar vi som politiker att vi tror på Landskrona genom att köpa mark så att staden kan växa.
– Detta är det viktigaste beslutet jag varit med om under mina år i
fullmäktige och jag är säker på att kommande generationer kommer att tacka oss för detta,
poängterade Lars Ståhl, v och även om tongångarna i debatten stundtals var fräna så gav omröstningen ett klart utslag, det blev en stor majoritet för det största markköpet i Landskrona stads snart 600-åriga historia.

Fakta
Köpet träder formellt i kraft den 1 mars 2005, men redan nu kommer kommunen att söka efter blivande arrendatorer för den stora areal av åkermark det handlar om. Marken kommer dessutom att vara undantagen kravet på ekologisk odling.

Annons
 

Fullmäktigeplock

Andra frågor på dagordningen var införandet av kommunal äldre- och handikappombudsman, något som folkpartiet motionerade om för två år sedan och som nu också sverigedemokraterna lämnat in en motion om. Fullmäktige beslutade att avslå motionen.

Däremot beslutade man att följa upp Ingrid Thörnblad Perssons (mp) motion om att kommunen “skyndsamt detaljplanlägger en lågstrålande frizon, där elallergiker kan erbjudas bostäder”. Beslutet innebär att kommunen ska kartlägga på vilken ställen inom kommungränsen som den elektromagnetiska strålningen är hög respektive låg.

Moderaterna Anna Molin och Solbritt Olssons motion ifall “gymnasieförbundet, eller annan huvudman, kan öppna gymnasieskola i centrum”, beslöt fullmäktige att uppdra åt gymnasieförbundet att undersöka möjligheterna.

Två klara nej tack, fick Tutti Johansson Falk på sina motioner där hon ansåg att kommunen skulle utreda möjligheterna att utarrendera semesterbyn i Lill-Olas och Karlslundsbadet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser