Annons

Framtidstro på lasarettet

Trots kärva ekonomiska villkor sjuder framtidstron på Landskrona lasarett. I år har lokalerna renoverats för 4,5 miljoner kronor och de båda tjejerna i toppen,sjukhuschef Lisbeth Cederwald och bitr sjukhuschef Anne Abrahamsson ser optimistiskt på framtiden.
– Även om vi är regionens minsta lasarett så känner vi stöd för vår
verksamhet från regionsledningen,
förklarar Lisbeth Cedervall som minns de tuffa tiderna runt 1999 när lasarettet hotades av nedläggning.
– Då var det tufft, men nu känner vi inte längre av det hotet utan planerar för framtiden, poängterar hon och hoppas att besökarna skall strömma till när man har öppet hus nu på söndag.
Vi försöker ha öppet hus en gång om året för att ge invånarna i Landskrona och Svalöv en möjlighet att bekanta sig med sitt sjukhus, berättar Anne Abrahamsson och tillägger att årets tema kretsar kring diabetes.

Ombyggnaden för 4,5 miljoner kronor har resulterat i att medicinmottagningen och medicinakuten hamnat i samma korridor och att kirurgakuten flyttat till nya lokaler. Dessutom har ögonmottagningen fått lokalerna uppfräschade.
Det innebär att verksamheten blir enklare och lättare för patienter och personal, betonar Lisbeth Cedervall som också är glad över det utökade samarbetet med primärvården.
– Sedan några månader tillbaka finns primärvårdsläkare i beredskap att åka ut till patienter under jourtider och det är mycket positivt.
Men det finns också en tung ekonomisk verklighet som kastar sin skugga över verksamheten. För Landskronas verksamhet handlar det om ett sparkrav på fem miljoner kronor för nästa år.
– Det är svårt, men vi räknar med att klara dessa genom en omorganisation och neddragning på vikarierna. Några fast anställda skall inte behöva drabbas, poängterar Lisbeth Cedervall.

Annons
 

Den stora förändringen som äger rum efter nyår innebär att höft- och
knäplastikoperationerna flyttas från Landskrona till Trelleborg. I gengäld
kommer lasarettet att få ett utökat upptagningsområde vad gäller galla- och bråckoperationer.
– För vår del handlar det om att en verksamhet som vi haft vid lasarettet i 30 år försvinner när den sista operationen görs i mitten av december, men samtidigt kommer vårt upptagningsområde vad avser andra patienter att öka. Totalt sett blir det här en bra lösning för vårt vidkommande, menar Lisbeth Cedervall som började sin anställning vid lasarettet 1988 när antalet anställda uppgick till hela 1 700 att jämföra med dagens dryga 700 om primärvården och den kommunala sjukvården räknas in i totalen.
– Men nu känns det som om vi har hittat arbetsformer som är långsiktiga och som tryggar lasarettets framtid i Landskrona, avslutar Lisbeth Cederwald och Anne Abrahamsson nickar instämmande.

Fakta
Lasarettet i Landskrona har öppet hus söndagen den 14/11 2004 kl 11 – 14. Föreläsningar i konferensrummet på uppvakningsavdelningen: Kl 1200 föreläser dr Folke Gyland om diabetes Kl 1300 föreläser dr Viveka Engblom om hjärtsjukdomar till följd av diabetes. På medicin- och akutmottagningen är det rundvandring varje helt och halvt klockslag. Du har också möjlighet att få taget Ditt blodsockervärde.


Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser