Annons

Boliden Bergsöe byter schaktugn

De höga metallpriserna gör att det går bra för Boliden Bergsöe som trimmar produktionen ytterligare och nu byter ut den gamla schaktugnen som gjort sitt efter 16 års tjänstgöring.
– Den nya ugnen, som vi räknar med skall vara i drift om några veckor,
kommer att ha längre gångtid mellan underhållsstoppen och dessutom bättre ur miljösynpunkt. Det gäller såväl arbetsmiljö som utsläppen,
berättar vd Jon Halversson som också gläds åt de höga metallpriserna på Londonbörsen.
– Det innebär att vi får bra betalt för våra produkter och det är mycket positivt.
Vilken nivå vinsten hamnar på i år vill Jon Halversson inte spekulera kring.
– Nej, det kan jag inte. Vi ingår i en koncern och boksluten kommer att
presenteras när de ligger färdiga.

Boliden Bergsöe har under det senaste året effektiviserat verksamheten och sagt upp 15 personer. Idag sysselsätter företaget 115 anställda, en siffra som kan minska ytterligare efter genomförda rationaliseringar.
– Vi planerar att vara 110 anställda efter nyår och då har vi också
genomfört de planerade förändringarna av produktionen.

I Europa finns ett 25-tal anläggningar för återvinning av gamla
bilbatterier, Boliden Bergsöe tillhör de tre, fyra största med sin årliga
återvinning av fyra till fem miljoner batterier.
– Totalt produceras omkring en miljon ton bly till nya batterier i Europa, av dessa svarar vi för omkring 50 000 ton eller fem procent av den totala produktionen, förklarar Jon Halversson.
Boliden Bergsöe har dessutom byggt upp en modern lagringshall efter den svåra branden som för drygt tre år sedan drabbade anläggningen.
– Nu har vi en lagringshall som är uppdelad i sektioner och dessutom med bättre tillsyn, berättar Jon Halvorsson och tillägger att företaget också satsat mycket på miljöarbetet under senare år.
– Eftersom vi återvinner bly så vet vi hur viktigt det är med en bra miljö och det är något som står högt på vår dagordning.
Vad gäller den nya ugnen som nu monteras så hoppas företaget på stopp för underhåll bara en gång per år, tidigare fick man stanna ugnen för översyn ungefär var nionde månad. Under de 16 år som den gamla ugnen varit i bruk har ungefär 600 000 ton bly återvunnits. Det motsvarar ungefär 60 miljoner nya bilbatterier och som en jämförelse kan nämnas att i Sverige nyregistreras drygt 300 000 bilar per år, så det handlar om en hel del batterier.
Den nya ugnen har byggts i sektioner och monteras ihop på gården utanför schaktugnsbyggnaden. Under helgen lyftes den 70 ton tunga ugnen på plats och sänktes ner genom ett hål i taket.
– Nu pågår installationsarbetet och vi planerar att ha den nya ugnen i drift kring den 20 november, avslutar Jon Halversson.

Annons
 

Fakta
Förberedelserna för ugnsbytet har pågått i nästan ett år och Liedholms
Mekaniska Verkstad har utfört stålarbeten, Jelmo har utfört elarbeten och Megamet har murat insidan av ugnen. Outokumpu Engineering leder projektet, med Björn-Erik Sandberg som projektledare.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser