Annons

Region Skåne stödjer Tycho Brahe akademi- och vetenskapscenter med 1 miljon kronor

Tycho Brahes Uraniborg är ett populärt besöksmål på Ven för såväl skolklasser som turister. För att bättre ta vara på den potential som finns i detta har Region Skåne beslutat att stödja anläggningen genom att medverka med 1 miljon kronor för att ytterligare utveckla det vetenskapscenter som nu byggs upp kring anläggningen.

Det övergripande syftet är att utveckla ett vetenskapscenter där skolklasser kan arbeta med vetenskapliga upptäckter och praktisera vetenskapliga metoder. Därigenom skall ungdomars vetenskapliga intresse stimuleras och positiva förebilder från vetenskapshistorien förmedlas. Förutom Tycho Brahe lyfts hans syster Sophie Brahe och hennes arbete fram som en förebild för kvinnors roll i vetenskapen.
Under 2005 kommer två pedagogiska stationer att tas i bruk – en meteorologisk station där man får möta sju olika sätt att mäta väder och en planetmodell där eleverna får lära sig solsystemets uppbyggnad.
För att locka besökare även under de årstider när den traditionella turismen avtar planeras en akademiverksamhet som erbjuder en kombination av semestervistelse och kortare kurser i olika vetenskapliga ämnen året runt.

Annons
 

Akademi- och vetenskapscentret har tidigare också erhållit stöd från EU Mål 2B och Stiftelsen för Framtidens Kultur. Projektet, som nu i och med Region Skånes beslut är finansiellt i hamn, bedrivs som ett samarbete mellan Landskrona kulturförvaltning och Folkuniversitetet. Verksamheten planeras att vara fullt utbyggd under 2007.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser