Annons

H C Andersen tema på Nordiska biblioteksveckan

Sedan åtta år har de nordiska biblioteken en gemensam manifestation andra veckan i november. På stadsbiblioteket i Landskrona inleder man med Kura skymning på måndag.
– Vid en och samma tid (i Sverige kockan 19.00) släcks det elektriska ljuset i de nordiska biblioteken ner och i skenet från levande ljus läses en omsorgsfullt utvald text – densamma överallt i Norden. Namnet på aktiviteten är hämtat ur gammal nordisk tradition: Kura skymning – Skumringstid – Í skýmingini – Skumringstime – Í ljósaskiptunum – Eahketveaigin – Taarsiarsaartalernera – Iltahämärässä, skriver Margareta Rydhagen på Landskrona stadsbibliotek i ett pressmeddelande.

Temat för 2004 är H C Andersen, en uppvärmning inför 200-årsjubileet av hans födelse år 2005. Under rubriken Det var en gång i Norden… kommer biblioteksbesökarna på kvällen den 8 november få lyssna till Det Otroligaste, en av hans senaste sagor och den modernaste av dem alla. För barnen läses Sagan om den fula ankungen.
Den sistnämnda texten läses på måndagsmorgonen för inbjudna klasser, i Kura gryning som arrangemanget för barn och unga kallas. I Landskrona läses texten vid båda tillfällena av P- G Påander, ordförande i Föreningen Norden.

Annons
 

Efter textläsningen på kvällen kommer Berättarklubben att fortsätta med nyare sagor, skrönor och historier från verkliga livet.

Fredagen den 12 november hålls det Litterära Gästabudet på Landskrona Teater. Inbjudna gäster i år är Jesper Svenbro, Marie Hermansson och Jonas Bergh. Gästabudet börjar kl 18.30 med förtäring i teaterrestaurangen. Kl 20.00 beräknas författarnas framträdande börja. Bokar gör man på Stadsbibldioteket och Bok & Papper i Landskrona AB.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser