Annons

Mount Nyhamn växer sig högre

Det fanns en gång en cykelparkering utanför Citadellbadet.
Där finns nu en imponerande grushög istället. I samband med att HSB tog första spadtaget till Brf Öresund på Nyhamn passade Landskrona Direkt på fråga kommunens planeringschef Anders Folkar om vad som kommer att ske med Nyhamns närmsta grannar.
– Roddklubbens hus kommer naturligtvis att stå kvar detsamma gäller det gamla lotshuset. Här för vi diskussioner med någon av byggherrarna om upprustning av lotshuset. Främst är det fasaden som behövs förbättras. Huset används nu av Lustbåtshamnens pensionärsklubb och dom ska även i framtiden ha tillgång till huset, säger Folkar och övergår till att berätta om vad som kommer att ske med Citadellbadet.
– Hela den nuvarande entrébyggnaden med tillhörande omklädningsrum rivs. Här kommer istället att byggas fyra hus i solfjäderform. Området närmast hamnen fram till allén som löper genom badet kommer att bebyggas. Trolig byggstart blir våren 06. En ny entré till badet blir istället borta vid kanotklubbens nya stuga, mot Seglarpaviljongen till, berättar Folkar men säger samtidigt att omkastningar kan komma att ske.
– Ytterligare en etapp är den utmed själva kajen. Här ska dessutom anläggas en småbåtsmarina i gamla Sockerbrukshamnen möjligen ända fram till stadshustrappan.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser