Annons

Kö till populär skola

De stora ladugårdarna står sedan flera år tillbaka tomma och öde, men från den gamla slottsbyggnaden hörs klingade barnskratt från Säbyholms Montessoriförskola. I tio år har montessoripedagogiken utvecklats på skolan och sedan ett år tillbaka finns även en friskola kopplad till verksamheten.
– Vi startade skolan i fjor och har idag 62 barn inskrivna, berättar rektor Beryl Johansson som redan 1973 började arbeta som förskollärare inom kommunen.
– Jag hade jobbat på flera förskolor när jag för nio år sedan började fundera på att prova något nytt och då fanns här en ledig tjänst och på den vägen är det, berättar hon leende och förklarar att de lärare som börjar på montessoriskolan kan jobba där i två år för att prova innan man utbildas i den speciella pedagogik som gäller.
Enkelt uttryckt grundar sig pedagogiken på att pedagogerna stimulerar
barnens utveckling genom att observera barnens samspel med sin omgivning.
Pedagogiken bygger på observationer av barnens beteende och har sin grund i italienskan Maria Montessoris, 1870-1952, studier. Montessoriutbildningar bedrivs idag i Europa och USA.
Säbyholms montessoriskola startades av två mammor, Birgitta Lundqvist och Viveka Munck, den senare också ordförande i många år, 1989. Efter envisa övertalningar av skeptiska politiker startade den första
förskoleavdelningen i hus på Heimdalsgatan i Glumslöv. När sedan tillfälle
gavs, för tio år sedan, flyttade skolan till dagens lokaler på Säbyholms
gård.
– Och här trivs vi alldeles utmärkt, understryker en leende ordförande,
Torbjörn Brorsson och tillägger att intresset för en plats på förskolan är
så stort att man nu har ett 50-tal barn i kö.
Idag har vi ett 70-tal barn i förskolan och vi lämnar regelbundet
information till de föräldrar som önskar en plats här. Jag hoppas också att vi kan minska på kön, men det kan bli svårt eftersom vi har ett begränsat antal lokaler.

Förskolan består av fyra avdelningar och ingår i den kommunala barnomsorgen vilket innebär att kommunens taxor gäller. Säbyholms montessoriskola drivs som en ekonomisk förening och föräldrarna har en arbetsplikt på åtta timmar per läsår.
– Det fungerar väldigt bra. Vi kommer samman och snyggar upp i och omkring skolan. Föräldrarna ingår i olika arbetslag och än har jag inte hört någon som klagat, berättar Torbjörn Brorsson och Beryl Johansson nickar instämmande medan barnen strömmar in i sina klassrum och tar sig an dagens första lek runt docksängen.
Skolan, som startade i fjor, består av tre klasser och i anslutning till
skolan finns också fritidsverksamhet.
– Skolan har fått en fin start och vi märker att intresset ökar, så det
skall bli spännande att följa den vidare utvecklingen,
avslutar Torbjörn
Brorsson innan det är dags att säga hej då till dottern Elin med en stor
kram.


Fakta
Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt
arbete kom hon tidigt i kontakt med utvecklingsstörda barn och hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art. Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barn utveckling. Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig också på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser