Annons

Maratondebatt ledde till återremiss i markköpsfråga

Frågan om kommunen skall köpa mark för 95 miljoner kronor splittrar inte
bara de politiska blocken, även inom partierna märktes oenigheten när
ideologin mötte den politiska verkligheten.
Inom moderaterna tycks sprickan vara djupast och när fullmäktige, efter endryga tre timmar lång maratondebatt i måndags kväll, röstade för en återremiss så valde tre moderater, oppositionsrådet Tutti Johansson Falk, Jan Nimmermark och Lars-Göran Lindskog att rösta mot.
Förslaget om återremiss kom först från Leif Torsell, m, som ville få en del frågor utredda innan fullmäktige sa sitt om det stora markköpet.
– Jag vill se en miljökonsekvensbeskrivning och dessutom veta vilka
bedömningar som görs för hur mycket mark som kan användas för bostäder,industri och jordbruksändamål,
förklarade Leif Torsell och folkpartiets Torkild Strandberg ville både yrka återremiss och dessutom rösta mot markköpet.
– Det är typiskt från borgarna, man yrkar bara återremiss för att förhala frågan och få kommunen att framstå som handlingsförlamad inför säljarna. Här brottas man med svåra inre motsättningar och visar än en gång prov på oförmågan att ha en enig linje när det gäller viktiga frågor för kommunens verksamhet, suckade kommunalrådet Niklas Karlsson som nu får vänta till den 10 november innan beslutet om köp av marken kan fattas i fullmäktige.

Bakgrunden är den att den sega debatten gjorde att mötet drog ut på tiden och därför beslutade fullmäktiges ordförande Gösta Nilsson om ett extra möte den 10 november.
Att det finns en klar majoritet i fullmäktige för köpet stod klart i samband med omröstningen gällande återremiss, 30 mot och 21 för att frågan skulle utredas på nytt talar sitt tydliga språk.
Debatten kom, trots det stundtals lite fräna tonläget, att präglas mycket av ideologi. Socialdemokraterna och vänstern menade att kommunen nu kunde återanvända de pengar man fått genom försäljning av tomträtter för att säkra en framtida utveckling för kommunen.
– Detta är den kanske viktigaste frågan vi har att ta ställning till på
mycket, mycket länge. Genom det här markköpet ger vi våra barn och barnbarn valfrihet vad gäller valet av kommunens framtid,
poängterade Niklas Karlsson medan tidigare kommunalrådet Lars Wallstén gjorde en historisk tillbakablick.
– När våra företrädare beslutade om införande av tomträtt så möjliggjorde det att många kunde förverkliga drömmen om en egen bostad och vi får inte glömma de förutseende kommunalpolitikerna som drog igång Sydkraft för att säkra el-försörjningen. Tack vare dem har vi nu en knapp miljard i kommunens kassa. Det beslut vi nu skall fatta är lika historiskt viktigt.

Annons
 

Från kritikernas sida betonades att det inte är något självändamål för
kommunen att äga jättelika markområde.
– Den här frågan skiljer det blåa och röda laget åt, menade Torkild
Strandberg och betonade att frågan centralt handlade om vem som skall äga och bruka jorden.
– Jag har större tilltro till andra initiativ och ser inget skäl till att
investera 95 miljoner kronor i jordbruksmark och byggnader.

Men meningarna gick starkt isär inom moderaterna som uppenbarligen besväras av interna stridigheter. Från de andra partierna kom också stöd för förslaget.
Mycket framsynt och strategiskt bra från kommunens sida. Vårt förslag att sälja ut tomträtterna har banat väg för den här affären och det är jag glad för, poängterade Birger Ekeroth från spi medan Ylva Nordberg från kristdemokraterna.
– Det är vår skyldighet att ansvara för en långsiktig planering för
kommuninvånarna och mot den bakgrunden är det här en bra affär. Det är viktigt för kommunen att skaffa handlingsfrihet.


Fakta
För att återemittera ett ärende krävs endast en tredjedel av rösterna och en fråga kan endast återemitteras en gång. Därför kommer markköpet upp igen den 10 november och en ny debatt är att vänta.


Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser