Annons

Räddningstjänst i samverkan

När nya brandstationen uppfördes på Motorgatan för cirka tio år sedan var det många bland personalen men även politiker som hävdade att bygget blev för litet. Bland annat kunde inte ambulansverksamheten inlämnas i bygget. En utbyggnad utlovades av dåvarande kommunalråd Lars Wallsten den dagen samverkan mellan räddningstjänsten och ambulansverksamheten kunde komma till stånd.
På den tiden byggdes Karlslundsbadet och Biblioteket också och pengarna räckte helt enkelt inte till att bygga en ordentlig brandstation, minns Räddningsnämndens ordförande Anders Westin och fortsätter,
– Nu infriar socialdemokraterna i Landskrona sitt löfte om en utbyggnad av brandstationen. Det är ett stort steg till en bättre samverkan när nu Falck ambulanser från och med årsskiftet flyttar till brandstationen.

Möjligheterna till gemensamma övningar ökar samt kunskapsutbytet stimuleras inför ett eventuellt införande av IVPA (i väntan på ambulans) vilket innebär att räddningstjänsten bistår Falcks i de fall det saknas ambulans. IVPA utreds i skrivande stund av Region Skåne, poängterar Westin som dock är övertygade om att en räddningstjänst i samverkan räddar liv.

Annons
 

Innan spaden kan sättas i jorden för tillbygnaden ska först sedvanlig upphandling göras.
– Falck får flytta in under pågående byggnation, konsterar Westin avslutningsvis.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser