Annons

Kommunen säkrar mark för 95 miljoner

Som Landskrona Direkt kunde berätta redan i tisdags står det efter gårdagens Kommunstyrelsemöte klart att Landskrona kommun köper 423 hektar förstklassig åkermark av Svalöf Weibull AB för 95 miljoner kronor.

Det var dock en oenig kommunstyrelse som beslutade om köpet. Folkpartiet och delar av moderaterna sa nej medan övriga partier gav klartecken för affären.
– Jag är väldigt glad över att den här affären blev verklighet. Marken vi köpt ligger som en jättelik banan runt staden och det innebär att vi säkrat mark för framtida utbyggnad för väldigt många år framåt, summerade en nöjd Niklas Karlsson, socialdemokratiskt kommunalråd.
Från folkpartiets sida var man emellertid mycket kritisk mot affären.
-Vi ser inget skäl till att Landskrona kommun ska investera 95 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i jordbruksmark och byggnader, säger Jac Nepérus medan moderaterna var splittrade i frågan, oppositionsrådet Tutti Johansson Falk röstade nej medan
partivännen Jan Nimmermark röstade för förslaget.
– Inom vårt parti får man rösta fritt i frågan, sa Tutti Johansson Falk som hade krävt att kommunen skulle plocka bort kravet på ekologisk odling för arrendatorer av kommunal mark.
Det har vi också gjort för just detta markområde eftersom det är nytt och så stort, så det är inga problem, förtydligade Niklas Karlsson som också poängterade att man nu använder de pengar som kommunen får in vid försäljningen av tomträttsmark för investering i nya mark.
Vi räknar också med att intäkten från arrendeavtal kommer att ge kommunen runt tre miljoner i årliga intäkter, likvärdigt med vad vi fick in från tomträtterna.

Annons
 

De markområde som kommunen nu köper ligger mellan motorvägen och Säbyholms gård, mellan motorvägen och stationen, vidare mindre område intill företagsparken Kronan och i Saxtorp.
– I samtliga fall handlar det om mark som kommer att vara betydelsefull för kommunens expansion på många års sikt och det ser jag som mycket positivt. Nu kan vi styra helt och fullt över vår egen utveckling, betonade Niklas Karlsson.
Förutom åkermarken så köpte kommunen även Säbyholms gård med en stor park, värdefull skog och vars huvudbyggnad inrymmer en Montessoriskola. Till gården hör även flera byggnader lämpade för jordbruksändamål.
– Flera byggnader står idag tomma, men det är vår förhoppning att vi skall hitta hyresgäster, förklarade planeringschef Anders Folkar som skött förhandlingarna med Svalöf Weibull.
Vad gäller försöksjordarna så kommer kommunen att hänvisa brukarna, Svalöf Weibull och Syngenta, till åkermark utmed motorvägen. Därmed frigörs ytterligare mark för bebyggelse norr om det populära området Västra Fäladen.
– Det här är Landskronas största markaffär någonsin och den kommer att säkra kommunens expansion för många år framåt, avslutade en nöjd Niklas Karlsso
n.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser