Politiker delar ut flyers mot smuggelsprit

I morgon kommer politikerna i Arbets- och Socialnämnden med ordförande Bengt Johansson i spetsen att ge sig ut på stan för att dela ut så kallade flyers till allmänheten. På flyern finns information om vad det innebär att köpa svartsprit.
-Vi vill försöka att få vuxna människor att förstå att de som köper svartsprit många gånger stöder en värld av kriminalitet och droger, säger Gunlög Stenfelt, förvaltningschef på Arbets- och Socialförvaltningen.

Pengarna för tryckningen av flyersen kommer från ett bidrag som kommunen fått av Länsstyrelsen. 350 000 kronor har beviljats och det är andra gången kommunen får pengar för att motverka handeln av smuggelsprit,
– Vi fick lika mycket pengar för cirka ett år sedan och detta är alltså andra gången vi får bidraget, fortsätter Stenfelt och förklarar vad pengarna går till,
– Förutom flyersen har vi lagt resurser på att besöka företag och informerat anställda om problemet.
Någon utvärdering av arbetet har ännu inte gjorts,
– Vi väntar med den till hösten, förklarar Stenfelt vidare.

Problemet med svartsprit har ökat dramatiskt på bekostnad av att hembränningen minskat. Anledningen är enligt Stenfelt inträdet i EU,
– I och med att gränserna har öppnats upp och tullarna fått allt mindre resurser har vi märkt en dramatisk förändring, särskilt i södra Sverige, avslutar förvaltningschefen.

Till arkivet