Kumlahusets tid är förbi

Lång dags färd mot ljuset är över för ”Kumlahusets” grannar. Efter ett omfattande rivningsarbete är fastigheten snart ett minne blott och arbetet med planeringen av nya bostäder på tomten är i full gång.
– Men jag räknar med att det tar upp emot tre år innan nybyggnaden är igång, förklarar byggnadsnämndens ordförande Roy Wernberg som i sin tidsplan inkluderar olika överklagande.
– Vi har fått vänja oss vid att det blir överklaganden och därför finns det ingen anledning att dra upp några optimistiska tidsplaner.

Kumlahuset utmed Norra Infartsgatan har länge varit något av en nagel i ögat för många Landskronabor. Byggnaden var väldigt dominerat i gatubilden och knappast något prov på skön arkitektur.
För si så där två år sedan köpte Landskronahem fastigheten och det beslutades då att den skulle rivas och ersättningsbostäder hittas för de dryga hundratalet hyresgäster som drabbades.
Våren 2002 fattades beslutet om rivning, men det blev ingen enkel process att få ner fastigheten. EU:s regler på området kräver nämligen att rivningsmassorna källsorteras och det drog ut på tiden.

För några veckor sedan var det så äntligen dags att plocka ner fastighetskroppen av betong och med hjälp av en dansk rivningsfirma har rivningen genomförts, men inte utan störningar.
Först låg jobbet nere några dagar eftersom föraren saknade svenskt förarbevis och sen har några grannar klagat till miljönämnden över nedsmutsningen i samband med rivningen.
Men nu har klippmaskinen gjort det mesta av sitt arbete och det som varit till förtret för vissa var till glädje för andra, exempelvis de åtta räddningshundarna som fick chansen att träna i rivningsmassorna.
– Vi har tränat där flera gånger och det har varit helt perfekt, poängterade hundförare Monique Wrambeck i en intervju.

När fastigheten nu är borta har planarbetet vad gäller ny bebyggelse påbörjats och i den processen ingår även Carl Emonds gamla industrilokaler och kvarteret Smeden vars fastigheter revs redan på 1980-talet.
– Det finns fortfarande en del hyresgäster i Emondshuset och det är ännu så länge oklart vad som kommer att ske med den byggnaden, men det mesta talar för att även den rivs så att vi kan ta ett helhetsgrepp på området, betonar Roy Wernberg.

Den plan som stadsbyggnadskontoret arbetar efter utgår från att Kumlahuset kommer att ersättas av ett antal stadsvillor, alltså betydligt lägre bebyggelse än tidigare. Det kommer att ge ljus och rymd över området och förhoppningsvis tvätta bort den tunga stämpel av tristess och grå betong som Kumlahuset utgjorde.
– Området är bra med närhet till det mesta och vi tror att det kan bli en tillgång för kommunen när vi väl kommer igång att bygga, avslutar Roy Wernberg medan de sista resterna av Kumlahuset syns som grå betongmassor i solens sken.

UPP

 

Till arkivet