Haldex Tractions VD

Från noll till 200 jobb har Haldex Tarction gått på bara fem år och här utgör invandrarna en viktig del av arbetskraften. – Vi har personal från 25 nationer, från Grönland till Eritrea, på företaget, berättade vd Ulf Ahlén vid måndagens konferens om integration på arbetsmarknaden. För Haldex Traction har invandrarna funnits med under företagets uppbyggnad. 1998 hade företaget 71 anställda, 28 procent var invandare och den siffran ligger kvar nu när företaget har 200 anställda. – Jag tror att det är en andel som motsvarar procentandelen av invandare i kommunen, poängterade Ulf Ahlén och lyfte fram språket som den viktigaste förutsättningen för en lyckad integration. – Det en svensk kan uppleva som hårda ord tycker invandraren låter mesigt, så det finns mycket i språkbruket som vi kan lära. Ulf Ahlén pekade på ytterligare några sektorer inom vilka svårigheterna kan finnas, som exempelvis i konflikter mellan olika invandrargrupper, oklart ledarskap och problem från svenskarnas sida att förstå kulturella olikheter. – Men när integrationsarbetet lyckas så får vi motiverade, lojala och kunniga medarbetare. Så här finns mycket att vinna på ett ambitiöst integrationsarbete. Ulf Ahlén efterlyste också ett bättre samarbete mellan företag och myndigheter vad gäller integrationen och han såg måndagens konferens som ett steg i rätt riktning. – Fler företagare kunde varit närvarande, men samtidigt är det viktigt att vi fortsätter det här arbetet som är betydelsefullt för alla parter. Från vårt företags sida vill vi bli bättre och har också satsat mer resurser på integrationen. Här finns en viktig resurs när bristen på arbetskraft blir akut och då kan det vara för sent.

Till arkivet