Annons

AMS generaldirektör lovar ökade resurser till Landskrona

Fler arbetsförmedlare och ökade resurser för att komma tillrätta med arbetslösheten bland invandrare lovade AMS generaldirektör Anders L. Johansson när han i måndags deltog i en konferens om integration på arbetsmarknaden. – Riksdagen kommer i nästa månad att besluta om de ökade resurserna, men redan nu står det klar att Landskrona kommer att få ta del av satsningen, lovade Anders L. Johansson och kommunalrådet Niklas Karlsson var nöjd med beskedet. – Äntligen en myndighet som förstår våra problem. Det här löser inte allt, men det är en satsning i rätt riktning. Enkelt uttryckt innebär satsningen att omkring 300 nya arbetsförmedlare skall utbildas enbart för att arbeta med att få ut fler invandrare på arbetsmarknaden. Dessutom kommer ökade ekonomiska resurser att skapas som gör det möjligt för längre provanställningar och lönesubventioner riktade direkt mot arbetsgivarna. – Det kommer att bli ett ekonomiskt kraftfullt paket med stora resurser, men de exakta detaljerna kan jag inte gå in på än, förklarade Anders L. Johansson som annars målade upp en mycket dyster bild av svensk arbetsmarknad inför de dryga hundra deltagarna. – Vi står inför några mycket stora problem, Först handlar det om de demografiska förändringarna som innebär att fler blir äldre och stora pensionsavgångar frestar på arbetsmarknaden. Fram till 2015 kommer 1,7 miljoner att lämna arbetsmarknaden och tillskott blir några hundratusen mindre. Som exempel kan jag nämna att det då kommer att fattas hela 55 000 lärare. – Sverige har idag 450 000 förtidspensionärer och 125 000 långtidssjukskrivna, inget annat land kommer i närheten av de siffrorna procentuellt sett. Här måste det till radikala åtgärder för att komma tillrätta med problemet om vi inte skall tvingas sänka ersättningsnivåerna. Anders L. Johansson lyfte sedan fram invandrarna som den stora reserven på arbetsmarknaden. – Här ligger sysselsättningsgraden bara runt 45 procent och här finns mycket att vinna om vi får ut fler invandrare i jobb. Det är mot den bakgrunden som den nu planerade satsningen skall ses, betonade AMS-chefen. – Vi måste helt enkelt klara integrationsfrågan för att klara svensk ekonomi i framtiden, svårare än så är det inte. Under konferensen redogjorde dessutom Agneta Wigström för hur undervisningen i svenska för invandrare var upplagd. Gunlög Stenfält, chef för ASN svarade tillsammans med Firmans chef Lotta Olander om situationen i Landskrona avseende invandrare utan jobb. Konferensen avslutades sedan med en paneldiskussion om invandrarnas situation på arbetsmarknaden. – Synd att inte fler från det privata näringslivet hade hörsammat kallelsen, men förhoppningsvis kommer de med i framtiden, menade Ulf Ahlén, vd på Haldex Traction och Niklas Karlsson lovade en uppföljning. – Nu skall vi göra en utvärdering och se hur vi skall gå vidare för att bli så effektiva som möjligt. Helt klart är att integrationsfrågan är något som berör alla och något som vi prioriterar högt. Fakta I Landskrona finns 596 personer med försörjningsstöd inskrivna på Firman och Projekthuset. Av dessa är 428 invandrare, 256 kvinnor och 172 män och hela 120 är under 30 år. Totalt saknar 68 utbildning medan 34 har någon form av högskoleutbildning.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser