Annons

Sahlin vägrar ge Landskrona extra pengar från \”Storstadssatsningen\”

Integrationsminister Mona Sahlin fortsätter att göra tummen ner för Landskrona kommuns strävan att få tillgång till ekonomiska resurser ur den så kallade Storstadssatsningen. – Hon lever i en annan värld och vägrar se sanningen som den är för oss i Landskrona, suckar kommunalrådet Niklas Karlsson som nu kommer att vända sig till finansminister Bosse Ringholm för att försöka få extra resurser för arbetet med integrationen i kommunen. – Vi har skickat en inbjudan till Mona Sahlin, men än har hon inte orkat svara och därför får vi söka nya vägar för att skapa förståelse för våra problem. En metod som kommunen använder går ut på att informera riksdagspolitiker om Landskronas speciella utsatthet vad gäller integrationsproblematiken. Senast handlade det om besök av socialdemokraternas representanter i justitieutskottet vilket resulterade i en interpellation till Mona Sahlin författad av utskottets vice ordförande Susanne Eberstein som menade att Landskrona borde få del av Storstadssatsningen. – Susanne Eberstein har frågat mig om jag avser verka för att Landskrona får del av pengar från Storstadssatsningen. Svaret på frågan är nej. Regeringen avslog våren 2001 en begäran från Landskrona kommun om att få förhandla fram ett lokalt utvecklingsavtal i enlighet med storstadspropositionen. Jag besvarade samtidigt en fråga av Anders Karlsson om medel för lokalt utvecklingsarbete i Landskrona varvid jag lämnade i huvudsak följande förklaring till varför regeringen avslagit begäran, skriver Mona Sahlin och fortsätter. – Den storstadspolitiska propositionen är tillkommen för att utveckla förhållandena i storstäderna. Storstadsmedlen kan komma att tunnas ut i sådan grad att de ingångna avtalen riskeras, om alltför många kommuner utanför kretsen beviljas medel. Om storstads­medlen skulle fördelas på fler kommuner skulle delegationens ambitioner om fokusering och koncentration äventyras, liksom ambitionerna om att komma bort från ett kortsiktigt projektbidragstänkande till förmån för mer långsiktiga insatser. – I Stockholm är det flera av grannkommunerna som fått stöd, men tydligen tycker Mona Sahlin att Lanskrona ligger för långt från Malmö för att få stöd. Det är ett stelbent och ologiskt sätt att resonera, hon är blind för verkligheten och det är djupt beklagligt, menar Niklas Karlsson och pekar på att Landskrona fortfarande har många flyktingar i kommunen som väntar på beslut om eventuellt uppehållstillstånd. Den senaste statistiken visar att Landskrona hade 251 flyktingar bosatta i kommunen, en hög siffra med tanke på kommunens storlek. – Det är en besvärlig situation för kommunen och jag beklagar djupt regeringens kallsinnighet, avslutar en kritisk Niklas Karlsson. Fakta: Storstadssatsningen startade 1998 och omfattar bostadsområden i följande sju kommuner: Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. Totalt satsar staten cirka 2 miljarder kronor och insatserna riktar sig bland annat på stöd till förskoleverksamhet med satsning på svenska, språkutveckling i skolan, och utbildningsinsatser för vuxna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser