Strejken gav kommunen 3,6 miljoner kronor i vinst

Två veckors kommunalstrejk är över för den här gången och för kommunen innebär det en nettovinst i storleksordningen 3,6 miljoner kronor.
– Vinst vill jag inte kalla det, men enligt de beräkningar som ekonomikontoret gjort så hamnar notan i den storleksordningen, förklarar kommunalrådet Niklas Karlsson som tycker att det skall bli skönt att återgå till vardagen igen efter konflikten.

För kommunens vidkommande har konflikten inte satt några djupare spår. En del mindre skyddsarbete har gjorts och nedskräpningen på skolorna hölls i schack efter de första dagarnas problem.
– Kommunen har klarat sig hyfsat. Föräldrarna har ställt upp jättebra och på skolorna hade vi lite problem i början med skadegörelse, men när eleverna insåg att det kunde drabba dem med studier på sommarlovet så upphörde förstörelsen. Jag hoppas att konflikten totalt sett skall vara över snart, men det ser onekligen dystert ut eftersom parterna inte har någon vidare dialog med varandra.

För Landskrona vidkommande har konflikten inneburit minskade lönekostnader på fem miljoner kronor under de två veckor som konflikten varat. Men från den summan skall 1,6 plockas bort i form av minskade statsbidrag innan kommunens netto kan presenteras.
Omkring 400 000 kronor har kommunen sparat på minskade kostnader för livsmedel till matserveringen på skolor och daghem. Här har medhavda matsäckar fått klara elevernas behov.

Vad gäller en eventuell återbetalning av delar av barnomsorgsavgiften så avvaktar kommunen här besked från kommunförbundet.
– Det är BUN som handlägger den frågan och här är det inte klart än hur man skall göra med en eventuell reducering av avgiften. Vi får höra vad kommunförbundet har att säga, avslutar Niklas Karlsson.

Till arkivet