Första förståndshandikappade konfirmanderna i Landskrona

Vårens sista kull av konfirmander ställde med stora leenden upp för familjefotograferingen på trappan till Sofia Albertina kyrka.
– Det har varit jättekul och svårast var att hålla tyst, berättade en mycket glad Sara Hansson medan hon tog farväl av konfirmationsprästen Carina Schultze.

De fem ungdomarna, Sara Hansson, Daniel Hörmann, Michelle Person, Linda Pedersen och Alexandra Landin var de första förståndshandikappade konfirmanderna som fått sin utbildning i Landskrona.
– Eftersom det krävs speciella metoder har dessa barn tidigare fått sin utbildning genom stiftets försorg, men den här gången ville vi gärna försöka hålla i utbildningen själva och det har varit oerhört stimulerande och riktigt skoj, förklarade Carina Schultze som räknar med en fortsättning också nästa termin.
– Vi samarbetar med särskolan och det är min förhoppning att vi skall fortsätta med en ny grupp också nästa termin.

Stämningen i Sofia Albertina under själva konfirmationen var glad och trivsam, samspelet mellan konfirmanderna, Carina Schultze, församlingspedagog Martina Nord och konfirmationsassistent Mia Ekström var hjärtligt och spontant.
– Det har varit härligt att arbeta med konfirmanderna, deras reaktioner är så spontana och kommentarerna kommer direkt från hjärtat, gillar de inte kläderna man har så får man höra det direkt, påtalade Martina Nord.

Pedagogiskt handlar det också om att ändra på arbetsmetoderna, inlärning genom studier av texten får omvandlas till mera konkreta dramaövningar.
– Genom att arbeta med andra pedagogiska arbetsformer som sång, dans och drama, fungerar utbildningen och därmed får eleverna den kunskap som ligger till grund för konfirmationen, betonade Carina Schultze innan det var dags att samla konfirmanderna, överlämna ljusen och ta farväl för den här gången.
– Jag tycker det har varit roligt, vi har kul när vi träffas, menade Daniel Hörmann innan det var dags att förenas med släkt och vänner för den traditionella konfirmationsfesten.

I Landskrona är det omkring 120 ungdomar i åldrarna 14-15 år som årligen konfirmeras. Det innebär ungefär 50 procent av ungdomarna i de åldersgrupperna.
– Vi märker att intresse är ganska stort bland ungdomarna och vi försöker också anpassa utbildningen så att den passar olika grupper, poängterade Mia Ekström och närmast på tur att bli konfirmerade står sommarkonfirmanderna som läser under mer koncentrerade former.
– Vanligast är annars att man börjar läsa på hösten för att sedan bli konfirmerad under våren, avslutade Carina Schultze och tillade att information om konfirmationen kommer att skickas ut i början av nästa månad till alla medlemmar i Svenska kyrkan.

Fakta Konfirmation
(lat. confirma´tio ’befästande’, ’bekräftelse’, av confi´rmo ’ fästa’, ’befästa’, ’bestyrka’, ’bekräfta’)
Kyrklig välsignelsehandling med anknytning till dopet, i vissa kyrkor en handling som bekräftar dopet. Konfirmationen utgör avslutning på kyrkans dopundervisning (konfirmandundervisning) och utförs med handpåläggning som tecken på löftet om Andens hjälp till konfirmanden att leva som kristen.
Källa Nationalencyklopedin

UPP

 

Till arkivet