VÄO tvingas spara 4 miljoner

VÄO, Vård-, äldre- och omsorgsnämnden, klarar inte av att få en budget i balans. Förvaltningen har ett beräknat underskott på omkring 19 miljoner för i år och när politikerna skulle ta ställning till ett tjänstemannaförslag på besparingar på drygt 12 miljoner så slutade detta med besparingar på drygt 4 miljoner.
– Vi bedömde att tjänstemännens förslag var orealistiska och att besparingarna skulle ge negativa effekter i framtiden, förklarar ordförande Eva Örtegren och tillägger att kön till äldreboende i kommunen nu är 56 personer.
– Och vårdbehovet kommer inte att minska framöver, därför krävs en bredare politisk diskussion.

Nämnden har också tagit till en ovanlig åtgärd genom att tillskriva kommunstyrelsen i ärendet och där påtalat vilka problemen väntas bli i framtiden.
– Vi ser att vårdvolymen ökar och detta kommer också att innebära ökade kostnader för verksamheten. Vi ser också att antalet färdigbehandlade patienter inte kan beredas plats på äldreboende och därför ökar våra kostnader till sjukvården. Den höga sjukfrånvaron är ett stort bekymmer och underlättas knappast om vi tvingas dra ner på personal, förklarar Eva Örtegren som nu hoppas att kommunstyrelsen har förståelse för nämndens synpunkter.
– Det krävs en bredare debatt om äldreomsorgen och vilken inriktning vi skall välja. Vi ser det som oerhört svårt att göra några större besparingar med tanke på det ökade behovet.

Vissa konkreta besparingsåtgärder har dock beslutats och ett är att lägga ner Härslövs Servicehus samt sälja ut de sju lägenheterna förvaltningen förfogar över på Bredablick i Glumslöv. Vidare möjlig nedläggning av äldreboendet Vallgården 3, men då måste kön till särskilda boenden först minska.
Personaltätheten kommer att skäras ner något på några äldreboende och någon subventionerad mat på Servicehusen blir det inte i framtiden. Avgiften för mat kommer att höjas och resor som tidigare varit kostnadsfri kommer att avgiftsbeläggas.
Vad gäller tjänstemannaförslaget så ville man där stänga socialpsykiatrins dagverksamhet Hamnen, lägga ner äldreboende, ta bort habiliteringsersättning samt dra in ej lagstadgad fritidsverksamhet.
– Med tanke på de problem vi har så bedömer vi inte dessa förslag som realistiska just nu, men självklart kommer vi att följa verksamheten löpande och försöka göra de besparingar som är möjliga, säger Eva Örtegren och påtalar att man istället höjer habiliteringsbidraget.
– Nu är det min förhoppning att vi kan få en övergripande diskussion om äldreomsorgen och vilka ambitioner vi skall ha. Personligen tycker jag att det känns svårt att göra ytterligare neddragningar, då skulle det inte handla om vård utan snarare förvaring och det vill jag inte medverka till, avslutar Eva Örtegren.
Även om det är långt till nästa val så kan det finna skäl att tippa just äldreomsorgen som en viktig fråga under perioden.

UPP

Till arkivet