Svensk Kassaservice på Västra Fäladen stänger

För Christin Bondesson kommer det inte som någon överraskning att Svensk Kassaservice slår igen verksamheten på Västra Fäladen och flyttar den ekonomiska hanteringen till huvudkontoret på Eriksgatan.
– Nej, vi har märkt hur kundunderlaget sviktat rejält under den senaste tiden, förklarar Christin Bondesson som tillsammans med kollegan Lisbeth Sandling flyttar ner till huvudkontoret efter stängningen den 30 juni.
Dock kommer Posten att ha kvar sin verksamhet i lokalerna ännu en tid, oklart hur länge.
– Vi söker efter en samarbetspartner, men har ännu inte lyckats hitta någon, förklarar postområdeschef Kjell Åke Samuelsson.

För Christin Bondesson har de snart 40 åren vid Posten bjudit på en hel del förändringar.
– Jag började jobba på Posten i Borstahusen 1964 som då låg på Svanholmsgatan i en villa. Då fanns det även postkontor på Öster och senare också på Pilängstorget. Men nu när vi inte längre har Postgirot så har vi inga ränteinkomster och när kunderna använder andra betalningssätt är det inte lätt att ha verksamhet kvar, förklarar hon och tillägger att kunderna på Fäladen ofta varit nöjda eftersom man sällan haft några köer.
– Men det har inte varit bra för verksamheten, för då har vi inte fått några intäkter, avslutar hon med ett leende och den 30 juni gör hon sin sista dag på Fäladen.

UPP

 

Till arkivet