Kommunen köper Alléskolan

Kommunstyrelsen (KS) säger ja till köpet av Alléskolan med tillhörande vaktmästarbostad för dryga 14,6 miljoner kronor.
Samtidigt gav KS klartecken för en upprustning av Dammhagskolans skolgård för tre miljoner kronor.
– Kommunens kostnader blir lägre om vi själva äger Alléskolan, det är grunden till beslutet, förklarade kommunalrådet Niklas Karlsson som också ser satsningen på Dammhagskolan som angelägen för kommunens arbete med integrationen.
– Dammhagsskolan används mycket också efter skoltid och en upprustning av skolgården har länge varit aktuell.

Förutom en allmän upprustning skall skolgården också få en ny fotbollsplan som en del i Landskrona BoIS satsning på ett fotbollsfritids. BoIS räknar med att vara igång till hösten och projektet är planerat över tre år i inledningsfasen.
– Från BoIS sida är det viktigt att vi tar vårt sociala ansvar och många av våra spelare har invandrarbakgrund, därför ser vi det som angeläget att starta den här verksamheten, har BoIS ordförande Kenneth Håkansson poängterat vid tidigare tillfällen.

Skolgården vid Regeringsgatan har redan förbättrats för 1,2 miljoner kronor med bl a ny lekutrustning och en så kallad motorikbana.
Efter sommaren skall hela skolgården ses över och en mindre fotbollsplan på 20 gånger 40 meter kommer att anläggas.

Vad gäller Alléskolan så fungerade det gamla sjukhuset från 1877 fram till början av 1970-talet som yrkesskola, sedan flyttade utbildningen ut till Gullstrandskolan skolan blev centrum för kommunens musikliv när lokalerna togs över av Landskronas musikgrupper.

Bristen på skollokaler i centrum fick HSB att köpa byggnaden och renovera lokalerna för kommunens vidkommande.
Kommunen har sedan dess hyrt lokalerna och har enligt avtalet rätt att köpa fastigheterna för 14.7 miljoner kronor.
Idag betalar kommunen ungefär 2,9 miljoner kronor i hyra för de båda fastigheterna, Alléskolan och vaktmästarbostaden.
Genom ett eget ägande skulle hyran hamna på två miljoner.
– Det är den besparingen som gör att vi vill köpa fastigheterna, avslutar Niklas Karlsson.
Kommunstyrelsen föreslår alltså köp och överlämnar år budgetberedningen för 2005 att föreslå finansieringen.

Fakta:
Alléskolan stod klar redan 1877 som Landskronas första sjukhus. Dammhagskolan var landets första kommunala gymnasium när Högre Allmänna Läroverket invigdes 1908.

UPP

 

Till arkivet