Nya Skånska Teatern läggs ner

Den 24 april kommer det på Skånska Teatern ABs bolagsstämma att läggas fram ett förslag om att lägga ner verksamheten beroende på dålig lönsamhet. Ingen lär dock sätta sig emot förslaget om avveckling.
Klart är emellertid att påbörjade projekt typ sommarteatern samt ett dansprojekt kommer att fullföljas.

Bolaget, som funnits i 29 år, satt igår i sammanträde med Kulturnämnden om hur teaterlivet i staden ska se ut i framtiden,
– Vi kom fram till att det bästa är om Kulturnämnden tar över teaterverksamheten i byggnaden. Detta betyder att Skånska Teatern går i graven och att de fem anställda varslas om uppsägning, säger nämndens ordförande Leif Olin (s) och förklarar vidare,
– Vi använder oss av de pengarna, cirka 1,7 miljoner, teatern får idag till den framtida verksamheten. Alla parter verkar överens om att lösningen är den bästa, framför allt för teaterpubliken i Landskrona.

– Olika bidragsgivare har ställt olika krav på oss. Detta har inneburit att vi varit splittrade. Som det nu blir kommer vi att satsa på att det ska bli mer teater på scenen i Landskrona. Vi kommer därför inte att ha någon teatergrupp som reser runt i landet vilket var en stor del av Skånska Teaterns tidigare verksamhet, säger Bo Nilsson ordförande i Skånska Teatern.

Teaterns VD Håkan Persson håller med Nilsson och vill försöka se ljust på situationen,
– Kulturpolitiskt är det naturligtvis ett stort bakslag men samtidigt kommer detta att gynna den teaterintresserade Landskronapubliken.

Verksamheten kommer alltså i framtiden att bestå av att man använder teatern som en gästspelsscen,
– Vi har redan ett sådant scenario idag. Bland annat arrangerar Landskrona Riksteaterförening olika förställningar och denna typen av evenemang kommer att öka. Någon egen teaterproduktion kommer dock inte att äga rum i teaterns lokaler, säger Kulturförvaltningens administrative chef Göran Nyström, och avslutar
– Vår bedömning är att detta är det bästa för Landskronas teaterliv i ett längre perspektiv. Vi kommer att göra allt för att den status teatern i Landskrona har i landet ska bibehållas.

På tal om Riksteatern så kommer föreställningen Shakespeare och Beckett med Björn Gustafsson och Thomas Hellberg att spelas upp samma dag som Skånska Teaterns stämma, det vill säga den 24 april.

Till arkivet