Kommunen delade ut minnesgåvor

Vi har tidigare berättat att Landskrona Kommuns hedersmedalj är tillägnad Jan Nordenhammar. Denna plus ett stort antal minnesgåvor bestående av armband, damklockor, herrklockor och plånböcker delades ut vid en ceremoni på Citadellet i tosdags.

Nordenhammar erhöll hedersmedaljen med följande motivering:
– Jan Nordehammar är en stor musikalisk ledare och personlighet, som satt spår i kommunens musikliv genom stor kunnighet, starkt engagemang och en mjuk personlig framtoning. Han har verkat på den musikaliska arenan i femtiotvå år, varit dirigent i tjugofyra år, orkester-ledare i trettio år och musiklärare i tio år. Genom sitt engagemang har han blivit en god ambassadör för Landskrona.

Följande personer erhöll minnesgåva:

Arbetstagare som under 2002 uppnått en tjänstetid om minst 25 år.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Else Weltzer-Lorenzen
Gunnel Hansson
Nils-Erik Elofsson
Evy Troedsson
Magdalena Conradi
Britt-Marie Sundström
Siv Paulsson
Ingrid Lind
Desanka Övén
Ann-Marie Gustavsson
Ylva Englesson
Margareta Järvung
Ann-Christin Hultberg-Kuczkowski
Kerstin Isberg
Eva Zederfeldt
Kurt Edman
Ann-Christin Kjellgren
Ulla-Britt Pettersson
Monica Sandell
Birthe Lindvall
Marianne Assarsson
Jovanca Kresojevic
Ann-Sofie Magnér
Monica Hagström
Eva Ek
Anette Holmberg
Gunilla Bengtsson
Margareta Holmberg
Eva Wikström
Beryl Rörstrand
Dana Carlsson
Eva Hedborg
Anne Olsson
Ann-Christin Nilsson
Eva Åhfeldt
Pia Göransson
Berith Karlsson

Fritidsförvaltningen
Ulla-Britt Christensson
Thorbjörn Andersson

Kommunstyrelsens fastighetsavdelning
Thomas Svensson
Stefan Montéus

Kulturförvaltningen
Gun Ottosson
Inger Olsson
Eva Olsson

Stadsbyggnadskontoret
Bengt Jöryd
Niels Godsk
Anna-Lena Sandelin
Karin Bengtsson

Tekniska Verken
Jan-Olle Nykvist
Torvald Nilsson
Gunnel Jansson
Bengt Ingvarsson
Stefan Knutsson
Jan-Åke Svensson
Birgitta Borgström
Thomas Rudolfsson
Lennart Carlsson
Peter Lindkvist

Vuxenutbildningsförvaltningen
Kersti Linderoth
Benny Lindvall

Vård-, äldre- och omsorgsförvaltningen
Gunvor Lindgren
Maivor Hansson
Laila Johansson
Inga-Britt Persson
Laila Liljegren
Ulla-Britt Andersson
Kristin Elmén
Anita Söderholm
Yvonne Persson
Gunnel Ekbom
Eva Ingvordsen
Rolf Linderoth
Susanne Tordelius
Beatrice Dahl
Yvonne Hansson
Britt Raiso
Anna-Lena Persson-Andersson
Ann-Marie Blomqvist-Vatheri
Lena Persson
Eva Jönsson
Jannie Eversholt
Elsbeth Aarstad
Christel Lundin
Charlotte Sandén
Yvonne Theander
Ingrid Nilsson
Karin Andersson
Carin Jarlsdal

Förtroendevalda som under 2002 uppnått 20 kvalifikationsår

Bengt Berglund
Mats Fröberg
Ibert Härling
Kjell Lozell
John Preijde
Märta Pålsson
Hans Sjögren
Lars Wallstén
Eva Örtegren

UPP

 

Till arkivet