Kommunen köper Alléskolan?

Kommunen funderar på att köpa loss Allésskolan från HSB när det tioåriga hyreskontraktet går ut.
– Vi har tittat på ekonomin och det skulle bli drygt 300 000 kronor billigare för oss varje år om kommunen ägde skolan, förklarar kommunalrådet Niklas Karlsson och understryker att frågan nu skall diskuteras i kommunstyrelsen.
– Eftersom kontraktet går ut har vi anmält ärendet till diskussion och ett eventuellt beslut om köp måste sedan fattas av kommunfullmäktige.

Alléskolan byggdes 1877 och fram till 1904 fungerade byggnaden som stadens epidemisjukhus. Därefter användes lokalerna av Yrkesskolan fram till början av 1970-talet när utbildningen flyttade ut till Gullstrandskolan.
Byggnaden stod sedan tom några år innan den blev centrum för kommunens musikliv när lokalerna började användas som repetitionslokal av Landskronas musikgrupper.

När Tuppaskolan lagt ner och förvandlats till bostäder uppstod ett behov av nya skollokaler i centrum och då tog HSB initiativet till att renovera Alléskolan och hyra ut lokalerna till kommunen.
Året var 1994 och i augusti 1995 kunde de första eleverna flytta in.
Det var till stor del kommunens dåliga ekonomi i början av 1990-talet som öppnade för hyra av lokaler istället för ägande.

HSB driver idag även två äldreboende, Solbacken och Föreningsgatan, som i sin tur hyrs av kommunen. Med miljonerna som kommunen fick för försäljningen av aktierna i Sydkraft öppnas nu möjligheten att köpa tillbaka fastigheterna och genom eget ägande få ner driftskostnaderna rejält.
– Vi kommer att noga studera de olika alternativen innan något beslut fattas, påpekar Niklas Karlsson.

Idag läser omkring 270 barn från förskoleklass till årskurs 5, dessutom finns det en särskoleklass i Alléskolans vaktmästarbostad fritidshemsverksamhet. Frågan kommer att diskuteras idag när KS-AU samanträder.

Till arkivet