Kommunledningen träffade länspolismästaren

Nu tas det nya tag för att få bukt med brottsligheten i Landskorna.
Igår besökte länspolismästare Anders Danielsson stadshuset och träffade representanter för kommunen och stadens polis,
– Jag är mycket medveten om situationen i Landskorna och vi har ökat resurserna, säger Danielsson.

Danielsson påpekar dock att de ökade resurserna inte är någon permanent lösning,
– Vi måste se till helheten. Idag behövs det extra resurser i Landskrona, imorgon kan de behövas på annan ort.

På kommunen kommer man närmast på fredag att träffas igen. Då ska närpolisen och samtliga förvaltningschefer sätta sig ner och diskutera vad man kommit fram till och arbeta fram hur man ska kunna göra staden tryggare samt minska brottsligheten.
– Jag vill understryka att det är allas ansvar att ta tag i problemet, fortsätter Danielsson och förklarar hur polisen ska kunna stå till tjänst.
– Vi kommer fortsätta vår kartläggning av brottslingarna i staden. Det vore tjänstefel om vi inte gjorde det.

Om det blir något 24-timmar öppet polishus är upp till den lokala polisen,
– Personligen tycker jag att det är bättre om poliserna är på stan och inte inne i polishuset. Det är dock upp till närpolisen och dess chef här i Landskrona, Tom Jensen, att bestämma hur de vill förvalta sina resurser.

Tidigare har Tom Jensen sagt att en stor del av problemet ligger i tillgängligheten av svartsprit,
– Vi är mycket väl medvetna om problemet och på Arbets- och Socialnämnden har man dragit igår ett särskilt projekt i ämnet, säger kommunalråd Niklas Karlsson.

Det är dock inte bara kommunen och polisen som ska ligga bakom förändringarna som innebär minskad brottslighet,
– Även föräldrarna måste ta sitt ansvar. Det är de som släpper ut barn på kvällar och nätter. Det ligger inte på polisen att uppfostra barnen. Det är föräldrarnas uppgift, avslutar Danielsson.

Till arkivet