HSB har gett klartecken till Nyhamnsbygge

Kommunen vill ha igång byggnationen i Nyhamn och som första bolag har HSB gett klartecken för sin medverkan.
– Vi är beredda att köra igång och räknar närmast med att plocka fram konkreta förslag till att bygga dryga 30-talet lägenheter. Dessutom kommer vi att genomföra en marknadsundersökning för att utröna vilka önskemål som kan finnas på bostäderna i Nyhamn, förklarar HSB:s vd Kenneth Håkansson som märkt av ett ökat intresse för bostäder i Landskrona.
– När vi sålde våra radhus på Västra Fäladen så gick det mycket snabbt och vi har många förfrågningar efter nya bostäder.

I Stockholm har prisbilden gjort att många söker sig söderut i landet och från den danska sidan börjar man också att upptäcka Skåne och Landskrona, så det ser ljust ut för framtiden.
Från kommunens sida vill man nu komma till skott vad gäller bebyggelsen av Nyhamn. Planerna har varit klara länge, men intresset från byggherrarna har varit svalt.
– Det var HSB, Landskronahem och Riksbygge som tog fram de första planerna och därför får dessa tre också en första chans att bestämma sig. Får vi inte positiva besked så kommer vi att söka efter andra byggherrar och jag vet att det finns intresse från annat håll, förklarar kommunalrådet Niklas Karlsson som senare den här veckan väntar besked från såväl Landskronahem som Riksbygge.

Från HSB:s sida ser man positivt på byggnation i Nyhamn och en viktig anledning är den positiva dialogen med kommunledningen.
– Det är viktigt att området får en ansiktslyftning och här känner jag att kommunen är inne på samma linje. I ett projekt som detta är det viktigt att ta ett helhetsgrepp, betonar Kenneth Håkansson som inte är främmande för att bygga vidare på Västra Fäladen.
– Nej, här vet vi att det finns ett stort intresse och förhoppningsvis skall vi hitta ytterligare några projekt i området. För kommunen är det viktigt att ha färdiga byggplaner nu när vi märker ett ökat intresse för boendet i Landskrona.

Från kommunens sida arbetar man också med nya planer för området som skall ersätta det gamla ”Kumlahuset” och även här kan det bli aktuellt för HSB:s vidkommande.
– Vår målsättning är att skapa stadsvillor med olika upplåtelseformer, här skall vi ha eget ägande, bostadsrätter och hyresbostäder, poängterar byggnadsnämndens ordförande Roy Wernberg.

Med i bilden finns också ett mindre område av Exan som av allt att döma kommer att undantas för bostadsbyggande.
– Ett mycket intressant område med stor potential, menar Kenneth Håkansson medan Roy Wernberg väljer att ligga lågt.
– Det området har inte högsta prioritet, nu skall vi först komma igång i Nyhamn, fortsätta på Västra Fäladen och bygga igen området där Kumlahuset rivs. Det har prioritet ett för ögonblicket, avslutar Roy Wernberg.

Till arkivet