Krav på synliga poliser i Landskrona

Inför gårdagens kommunfullmäktigemöte hade Folkpartiet genom Torkild Strandberg skrivit ett brev till länspolismästare Anders Danielsson angående behovet av synliga poliser i Landskrona.
Formuleringen i brevet tilltalade församlingen och samtliga partier skrev under brevet.

Strandberg skrev:
– Undertecknade representanter, för de i Landskrona Kommunstyrelse representerade partierna, ser med oro på de senaste dagarnas händelser i Landskrona.
Ett fungerande rättsamhälle är beroende av många faktorer; bra uppväxtförhållande för barn, trygga miljöer och social trygghet.
Men rättsamhället kräver också fungerande polis, åklagare och domstolar.
Vår bestämda uppfattning är att det under en längre tid funnits för få, synliga poliser i Landskrona. Detta ger ett intryck av en stad som rättssamhället stegvis lämnat.
Vi kräver därför snabba och bestående åtgärder för att Landskrona snarast får fler synliga poliser och att vår polisstation bemannas med åtminstone en utryckningsstyrka dygnet runt, veckans alla dagar.

De senaste dagarna har det i pressen diskuterats livligt om bälten i bussar som kör barn till skolan. Cecilia Brorsson (m) lade in en motion om att det vid nästa upphandling av skolskjuts skulle ingå att barnen skulle ha tillgång till bälten. Motionen antogs utan diskussion.

Även kulturnämndens förslag på nya bidragsregler för studieförbunden klubbades genom utan protester. Det innebär alltså att de förbund som har verksamhet i Landskrona samt riktar sig till allmänheten kommer att gynnas.

Avslutningsvis kan det meddelas att Folkpartiets motion om att inrätta en äldreombudsman i kommunen enbart fick medhåll från SPI och därför avslogs.

UPP

 

Till arkivet