Veckans hamntrafik

Följande fartyg beräknas anlöpa Landskrona Hamn denna vecka.

M/V Lagoda 101 från Antwerpen
lossar 1900 ton mineralgödsel till Sv.Lantmännen.Ek.för.
M/V Lagoda 15 från Antwerpen
lossar 1650 ton bauxitlera till Höganäs/Bjuf AB.
M/V Omskiy 140 från Stettin
lossar 2950 ton mineralgödsel till Sv.Lantmännen.Ek.För.
M/V Wilson Leer från Sluiskil
lossar 3450 ton mineralgödsel till Hydro Agri AB.
M/V Langeland från Karlshamn
lossar 2300 ton Asfaltgrus till PEAB-Asfalt AB.
M/V Juto till Hamburg
lastar 1300 ton klass 11 skrot från H-J Hansen A/S.

UPP

 

Till arkivet