Planer för ”Kumlatomten” färdiga

”Kumlabunkern” kommer att ersättas av radhus, det framgår av de planer för framtida bebyggelse som Stadsbyggnadskontoret plockat fram.
– Vi har nu ett arbetsmaterial framme och det här området har högsta prioritet, vi vill inte ha några fler bombhål i stan, poängterar byggnadsnämndens ordförande Roy Wernberg och stadsbyggnadschefen Jörgen Bergvall menar att det snart kommer att finnas olika boendealternativ att välja mellan för hugade spekulanter.
– Det är viktigt att ha olika alternativ vad gäller boende och nu kan vi inom kort erbjuda villaboende på Västra Fäladen, radhus i stadsmiljö samt havsnära boende på Nyhamn. När vi känner att det finns en efterfrågan på bostäder i Landskrona så är det också viktigt att ha planer framme.

Vad gäller rivningen av ”Kumlabunkern” utmed Norra Infartsgatan så har den pågått en tid nu. Allt plockas ner och sorteras enligt EU-direktiv, något som gjort att rivningen tagit tid.
Nu återstår ett betongskal och när det plockats ner skall området förvandlas till tillfällig parkmark för att sedan överlämnas till kommunen.
– Där planerar vi radhusbebyggelse med alla tre upplåtelseformerna, det vill säga ägande, bostadsrätt och hyresrätt, förklarar Roy Wernberg som räknar med att bostadsproduktionen kan vara igång tidigast om något år.
– Först måste planerna fastställas och sedan skall eventuella byggherrar projektera och rita, något som kommer att ta lite tid även om vi har hög prioritet på området.

Vad gäller tomten där Kumlahuset idag står planeras där för 41 parhus och på kvarteret Smeden, där Landskronahem rev för snart 20 år sedan, kan finnas utrymme för ytterligare 43 radhus.
– Dessutom har vi industribyggnaden som ligger mellan kvarteren och den ser jag gärna försvinner så att Albanoskolan kan erbjudas bättre grönområde, poängterar Roy Wernberg.

När Landskronahem klarat av rivningen skall tomtmarken överlämnas till kommunen som sedan har att försälja marken till blivande exploatörer. Vad som gäller för Smeden, som också ägs av Landskronahem, återstår att se.
– Vi får höra med Landskronahem vilka planer bolaget kan ha för området.
Vad gäller Västra Fäladen så är såväl HSB som nya villaägare i full gång med produktionen och här finns nu utrymme för ytterligare tiotalet villor och 15 radhus i grupphusmodell.
– Planerna är framme och vi har märkt ett stort intresse för området, så här hoppas jag att vi kan börja bygga inom en snar framtid, betonar Jörgen Bergwall.

Vad gäller Nyhamn så har kommunen tagit upp nya diskussioner med HSB, Landskronahem och Riksbyggen.
– Det var på deras initiativ som de första planerna plockades fram och därför har de nu fått tillfälle att bestämma sig för hur de vill fortsätta. Nu skall vi ha snabba besked och vi är inte främmande för att vända oss till andra byggbolag, förklarar Roy Wernberg som gärna ser att bostadsproduktionen på Nyhamn kommer igång så snabbt som möjligt.
– Alla planerna är framme, det är egentligen bara att börja bygga. Här har vi ett mycket attraktivt och kustnära område som vi tror kan bli något speciellt, avslutar han och den stiltje som tidigare rått vad gäller bostadsbyggande i Landskrona tycks nu vara som bortblåst.

Till arkivet