PNB bygger på \”Direktörstomterna\”

PNB ligger i startgroparna för att bygga åtta villor på Kryddgränd och därmed skrivs det sista kapitlet i historien om \”Direktörstomterna\” som började redan 1970. – Vi har haft ett informationsmöte med berörda grannar och i början av nästa månad kommer PNB att lämna in en bygglovsansökan, berättar planeringschef Anders Folkar och enligt PNB:s projektledare Rita Nilsson är intresset för de åtta villorna stort. – Enligt de förhandsanmälningar vi fått tyder allt på stort intresse, men vi är fortfarande på projekteringsstadiet och kan därför inte säga något om priset. Tomterna det handlar om ligger på Västra Svaneholm, granne med Borstahusen och en bit från Strandvägen. När de första tomterna styckades upp avslöjades att sex direktörer skulle få förtur i tomtkön till de attraktiva tomterna. Bland dessa fanns flera ledande politiker och kommunala tjänstemän. Skånelandsgillet avslöjade historien och Aftonbladet skrev, Landskrona fick därmed sin första \”affär\” i rikspressen. En av direktörerna försvarade handlandet med att \”direktörer inte är vanliga människor\”. Debatten blev så intensiv att två av de sex utvalda hoppade av och diskussionen kring \”Direktörstomterna\” kom att göra sig påmind igen 15 år senare när kommunen ville ändra planen så att de blev möjligt att bebygga den lilla remsa parkmark som fanns kvar mellan två villaområde. Planförslaget överklagades av de kringboende som upplevde att det blev för tätt mellan villorna i området. Men inga protester hjälpte, 1986 fastställde länsstyrelsen den nya planen. – Att det inte blivit några villor tidigare kan förmodligen förklaras av den allmänt låga konjunkturen vad avser bostadsbyggande under de här åren, förklarar Anders Folkar. När PNB för ett år sedan köpte den drygt 3 500 kvadratmeter stora markbiten för närmare 2,3 miljoner kronor så var det inte utan diskussion. Efter politiska protester fick upphandlingen göras om och trots att det fanns bolag som bjöd mer för marken fick PNB köpa mot löfte att även bygga på Västra Fäladen. Hur långt det projektet kommit är ännu så länge oklart. Men nu tycks de flesta hinder vara undanröjda för att dra igång med projekteringen av de åtta villorna på allvar. Viktigt dock att lyssna och ta hänsyn till grannarnas synpunkter om bebyggelsens utförande, i annat fall är överklagande av eventuella bygglov att räkna med lika säkert som amen i kyrkan. – Jag utgår från att PNB håller sig till den plan som finns och följer de regler som finns där, i så fall skall det inte vara några problem att bevilja bygglov och sedan kan man börja bygga. Villorna skall vara klara före årets utgång, annars riskerar PNB vite, allt enligt avtal, avslutar Anders Folkar och från PNB:s sida räknar man med att gå ut och försöka sälja villorna så fort ritningar och bygglov är klart. – Jag kan inte säga något om priset än, vi får återkomma till detta när vi har alla uppgifter, poängterar Rita Nilsson, men en kvalificerad gissning på mellan 2,5 och tre miljoner kronor är nog inte långt borta från sanningen.

Till arkivet