Miljöförvaltningen begär tvångsförvaltning av fastighet

Miljöförvaltningen har nu tröttnat på en fastighetsägare på Hantverkargatan och begär tvångsförvaltning av fastigheten. Enligt de anmälningar som förvaltningen fått har fastighetsägaren struntat i att beställa hem olja med påföljd att det blivit rejält kallt i lägenheterna. Vidare har hyresgästerna blivit av med strömmen i lägenheterna eftersom fastighetsägaren inte betalt elräkningen. Miljöförvaltningen fick då gå in och få igång el-försörjningen igen och kommunen fick stå för elräkningen. Sak samma med inköp av oljan, men det är utgifter som kommer att debiteras fastighetsägaren. Från förvaltningens sida har det varit viktigt att hyresgästerna inte lider skada. När sedan gården blev full av sopor fick förvaltningen nog och tillsammans med hyresgästföreningen lagt in en begäran om tvångsförvaltning vid hyresnämnden. Vidare har man kommit fram till att det bästa vore om Landskronahem tog över som tvångsförvaltare. Men det har inte gått att nå fastighetsägaren med delgivningen om begäran av tvångsförvaltning och det är oklart om ägaren infinner sig till de rättsliga förhandlingarna som är utsatta till början av mars.

Till arkivet