Ohlsson tömmer soporna och anställer åtta nya medarbetare

I Landskrona har LSR haft uppdraget att ansvara för insamling och transport av hushållsavfallet samt tömning av slambrunnar sedan 1978. Med anledning av Lagen om Offentlig Upphandling beslutade dock kommunstyrelsen sommaren 2002, att man skulle låta insamling- och transportdelen gå ut på upphandling, tillsammans med brunnstömningarna.

Förutsättningen innebar att LSR inte längre kunde ombesörja detta, utan fick istället överta rollen som beställare för dessa tjänster. Upphandligen gick ut och fyra företag lämnade in anbud.

LSR:s styrelse sammanträdde idag och beslutade sig för att anta Landskronaföretaget Ohlsson AB´s anbud som inte bara lämnade in den sammantaget högsta värderingen, utan även lägsta pris på de båda delentreprenaderna sammantaget. Ohlssons kommer nu att ha uppdraget under fem år plus två år på option.

– Det känns som en oerhört stimulerande uppgift vi har framför oss, säger Ohlssons ABs VD Christer Ohlsson och fortsätter,
– Detta kommer att innebära att vi kommer att anställa åtta nya medarbetare inom kort.

Övergången från LSR till Ohlssons har inneburit att fyra personer flyttar till den nya entreprenören samt att sju personer blir utan jobb.
– Samtliga elva personer som jobbade inom området här på LSR erbjöds fortsatt jobb hos Ohlsson men det var bara fyra som nappade. Tre personer slutar under våren och resterande fyra har redan slutat, förklarar Roland Axelsson, VD på LSR.

Ohlssons AB kommer att tillträda entreprenaden den 2003-07-01. Företaget ska inte att förväxlas med N.B. Olsson Transport.

Till arkivet