Parajett stäms inför AD

Parjett stäms inför Arbetsdomstolen av Grafiska företagens förbund för ogiltig uppsägning av en kvinna som tidigare skadats på företaget och därför haft en anpassad tjänst under många år.
Kvinnan började arbeta på Parajett hösten 1988, men efter bara fem dagars arbete fastnade hon i en platsmaskin på vilken säkerhetsanordningen tagit bort. Skadan medförde tredje gradens brännskador och efter en lång tids sjukskrivning blev den idag 50-åriga kvinnan sjukpensionär till hälften.
Kvinnan kunde inte återgå till sin tidigare tjänst och därför skapade företaget på eget initiativ en anpassad tjänstgöring som innebar att den anställde kunde arbeta halvtid.

I sin stämningsansökan påtalar Ledarna att Parajett sedan 1990-talet haft för många anställda och därför tvingats till personalneddragningar. Kvinnan har tidigare klarat sig undan uppsägning eftersom paragraf 23 i lagen om anställningsskydd är mycket tydlig vad avser anställda med nedsatt arbetsförmåga.
I lagparagrafen står att; ”Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.”

De förhandlingar som förts mellan företag och fack har misslyckats och därför yrkar Ledarna nu att AD ogiltigförklarar uppsägningen.
Vidare kräver facket att kvinnan tillerkänns ett skadestånd på 125 000 kronor. Ledarna poängterar i sin skrivning att med hänsyn till att kvinnan drabbats av en allvarlig skada hos bolaget som resulterat i nedsatt arbetsförmåga dessutom har en lång anställningstid och att bolaget uppsåtligen brutit mot paragraf 23, måste kränkningen bedömas som allvarlig. Facket menar också att kvinnan, enligt paragraf 23, ska undantas från turordningen vid uppsägningar och att företräde till fortsatt arbete kan ske utan allvarliga olägenheter.

Till arkivet